Třebíčské základní škole pomohly evropské peníze

Jihlava - Vysokou dotaci z evropských peněz se podařilo získat jedné z třebíčských základních škol. Většina prostředků na projekt, který si škola Na Kopcích kompletně sama vymyslela a zpracovala - půjde na platy učitelů.

Lépe zaplacení pedagogové, lepší vybavení školy, moderní pomůcky nebo rodilý mluvčí jako učitel jazyků, to všechno čeká základní školu Na Kopcích v Třebíči v následujících třech letech. Škole se podařilo na svůj vlastní projekt získat z evropských peněz částku bezmála čtyř milionů korun. „70 % prostředků v tomto projektu je určeno na finanční ohodnocení pedagogů za jejich práci,“ říká ředitel školy Pavel Pacal. „Ta škola našla odvahu, protože administrativa s takto velkým projektem skutečně není malá,„ dodává vedoucí odboru školství Krajského úřadu Vysočina Miroslav Pech. “Jsou to většinou města nebo střední školy, ale u základní školy to považuji za dost jedinečnou záležitost," podotýká radní kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.

Škola se zaměří hlavně na výuku angličtiny a lepší počítačovou gramotnost. Žáci by měli pracovat v moderněji vybavených učebnách a pedagogové chtějí hojně využívat nové vyučovací metody. Nápadů mají hodně, ale doposud na jejich realizaci chyběly peníze. „Myslím si, že jsme výjimečný tým, že to tady dělají všichni, všichni jsme do toho zapojeni,“ prozrazuje tajemství úspěchu učitelka a koordinátora projektu Jarmila Nováková.   

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Projekt potrvá do roku 2012, ředitel je ale přesvědčen, že většina činností potom bude na škole probíhat už i bez evropských peněz. Možnost získat peníze z EU využily i další školy. V těchto případech šlo však spíše o investiční akce, rozšíření a modernizace učeben či tělocvičen, než o modernizaci vyučovacího procesu.