Jihlava řeší nedostatek mateřských škol

Jihlava - Rodiče asi 130 jihlavských dětí nemají možnost umístit své děti do školek. Jihlava zaznamenala za poslední rok značný nárust porodnosti. Je to dokonce o 200 novorozenců více než před třemi lety. Na dočasný boom ale město jen stěží stíhá reagovat. Nabídka školkových míst zaznamenává značný převis poptávky. Město v dlouhodobém plánu počítá s tím, že uspokojí 90 % zájemců o umístění dítěte do školky.

Zřídit nové třídy pro předškolní děti není jednoduché. Kvůli přísným hygienickým normám totiž musí město rekonstruovat i stávající budovy a na stavbu nových nezbývá moc peněz. Jednou z nejpravděpodobnějších variant je tak znovuotevření bývalé školky, která dnes slouží jako dům dětí a mládeže. Podle Jarmily Bučkové, ředitelky jihlavských mateřských škol, by rekonstrukce DDM pomohla. Výhodou je také její umístění u zastávky ve středu města.

Ředitel DDM Miroslav Němec však doufá, že nakonec varianta zřídit v této budově opět školku radou města neprojde a zvítězí varianta stavby na zelené louce. Tvrdí totiž, že odebrání budovy by znamenalo prakticky konec zařízení a diví se, že ho v této věci nikdo z města nekontaktoval.

Nic však ještě není rozhodnuto. Problematikou mateřských škol se budou jihlavští radní zabývat 19.února.

Domov dětí a mládeže
Domov dětí a mládeže