Jihlavský zdravotní ústav v ohrožení

Jihlava - Zaměstnanci zdravotního ústavu v Jihlavě se obávají, že jejich instituce zbytečně zanikne. Říkají, že tam v rozporu se zákonem dál probíhá slučování zdravotních ústavů, přestože je proces transformace zastavený. Obracejí se proto peticí na ministerstvo zdravotnictví a žádají o pozastavení těchto kroků alespoň do nástupu nové vlády po květnových parlamentních volbách.

Zdravotní ústav v Jihlavě zajišťuje pro celou Vysočinu laboratorní činnosti spojené s rozbory kvality vody a vzduchu nebo měřením hluku, smogu a podobně. Vlastní také budovu polikliniky s jihlavským Domem zdraví. Dlouhodobě výdělečná státní organizace je ale podle pracovníků z nepochopitelných důvodů postupně převáděna pod Brno. „Hygienické laboratoře paří od prvního ledna tohoto roku pod Zdravotní ústav se sídlem v Brně,“ potvrzuje vedoucí centra Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě Jarmila Slavíčková. „Určité kroky, které byly provedeny v rámci tzv. restrukturalizace zdravotních ústavů, nás dostávají do horší hospodářské situace,“ dodává vedoucí odboru hygienických laboratoří v Jihlavě Zdeněk Ježek. 

Když ke slučování ústavů docházelo například v Liberci, Ústí nad Labem nebo v Olomouci, ministerstvo zdravotnictví tento proces transformace dočasně zastavilo. Pracovníci v Jihlavě se ale domnívají, že i nadále pokračuje a může vést k nevratným škodám. Proto se peticí obrátili na ministerstvo se žádostí o nápravu. „Ta petice by na to měla upozornit a ta transformace, pokud je zastavená, tak by skutečně zastavená měla být,“ říká Petr Mička ze Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. „Přece nelze transformaci dělat v rozporu se stávající legislativou. Doufáme v to, že se to alespoň zakonzervuje do voleb, než nastoupí nová vláda,“ uvádí vedoucí oddělení odborných analýz Jiří Fišar.   

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že petici obdrželo a důkladně se zabývá jejím obsahem. Další návrhy, jak celou situaci řešit, mají padnout v nejbližších dnech přímo v Jihlavě na jednání s ministerskými úředníky.