Na brněnskou Setru se sypou pokuty za ukládání odpadu

Vysočina – Brněnská společnost Setra musí zaplatit téměř půlmilionovou pokutu za nesprávné skládkování biologického odpadu u Vyskytné nad Jihlavou. Jenže kromě pokuty kvůli kompostárně má společnost na krku další správní řízení. Stížností přibývá i z dalších obcí, kde společnost provozuje skládky. Příkladem je Větrný Jeníkov.

Nepořádek, silný zápach připomínající zkažené maso a tisíce much – tak to vypadalo na skládce biologického odpadu u Vyskytné nad Jihlavou. Společnost Setra pochybila a bude platit pokutu 430 tisíc korun za porušení provozního řádu a nevedení provozní evidence, jak uvedl inspektor pro ovzduší z ČIŽP Havlíčkův Brod Jan Panský. Starostka Bílého Kamene Eliška Fridrichovská říká, že kompostárna se bude dál monitorovat.

Setře hrozí další, až 10milionová pokuta. Tentokrát se netýká znečišťování ovzduší, ale ukládání odpadů. Inspektor pro odpady z ČIŽP Havlíčkův Brod Josef Pospíchal potvrdil, že bylo zahájeno správní řízení.

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

Zbytky z masokombinátů, zvířecí trus, moč, hnůj a další biologicky rozložitelný materiál společnost Setra vozí i na skládku u Větrného Jeníkova. Místní stěžují na zápach a nepořádek a tak i sem přijela ČIŽP. „Ze skládky vytékaly výkaly na silnici v délce asi 150 metrů,“ informoval místostarosta Větrného Jeníkova Rudolf Eigl (KSČM). České televizi Setra neposkytla žádné informace.

Biologický odpad
Biologický odpad