Už několik desítek let je oblast Bílých Karpat chráněnou krajinnou oblastí

Praha - Přirozenou hranici mezi Českou a Slovenskou republikou tvoří oblast Bílých Karpat. Bílé Karpaty nabízí kromě unikátní přírody i množství památek a dochovaných lidových obyčejů a také řadu možností pro turistiku a rekreaci. Chráněnou krajinnou oblastí byly vyhlášeny 3. listopadu 1980 a v roce 1996 je UNESCO zařadilo na seznam biosférických rezervací. Mezi nejznámější památky a turistické cíle patří větrný mlýn v Kuželově, novogotický zámek Nový Světlov v Bojkovicích, památky lidové architektury na Horňácku a Uherskobrodsku či zřícenina románského hradu v Brumově. Asi nejznámější muzejní expozicí podhůří Bílých Karpat je skanzen ve Strážnici. Ve Strážnici se také koná tradiční folklórní festival.

Zdroj: CHKO Bílé Karpaty - oficiální stránky Autor: Bohumil Jagoš

Pro karpatské území, ležící na česko-slovenské hranici, je typické časté prolínání obdělávaných políček, zahrad a luk. To vše ohraničené hustými lesy. Na loukách se dodnes objevují četné orchideje, na jaře sněženky a v létě lilie. Zdejší květnaté louky představují důležité útočiště pro několik desítek vzácných a ohrožených druhů hmyzu. V pohoří se někdy objevují i velké šelmy, například rys ostrovid nebo medvěd hnědý, který sem občas zabloudí ze Slovenska. 

Česká část CHKO má délku 70 km, orientaci severovýchod-jihozápad a leží v nadmořské výšce 175 až 970 m. Nejvyšším bodem je Velká Javořina, dalšími vrcholy jsou například Velký Lopeník (911 m) či Průklesy (836 m). Území CHKO náleží k úmoří Černého moře a jeho největší část patří do povodí řeky Moravy. Menší severovýchodní část přísluší do povodí Váhu.

V CHKO je pět národních přírodních rezervací, například pralesovitý porost na severním svahu Velké Javořiny nebo čertoryjský komplex květnatých bělokarpatských luk s řadou chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.

Specifické podmínky života v Bílých Karpatech a odlehlost řady sídel vedly k udržení bohatých folklórních tradic. Do CHKO zasahuje více živých etnografických oblastí. Okraj západní části náleží Dolňácku, několik vesnic v okolí Velké nad Veličkou tvoří Horňácko. Samostatnou národopisnou oblastí jsou Moravské Kopanice. Do okolí Valašských Klobouk zasahuje Valašsko, k němu přiléhá Luhačovické Zálesí. Dodnes je v Bílých Karpatech při oslavách různých svátků živá tradice lidových krojů, písní a tanců.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

0Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Bílé Karpaty zřídilo ministerstvo kultury výnosem dne 3. listopadu 1980. Celková rozloha CHKO byla tehdy původně 715 kilometrů čtverečných, skutečná výměra je však v současnosti 746,6 kilometrů čtverečných. Rozkládá se na území Hodonínska, Uherskohradišťska a Zlínska.