Jihlavské potkávání historie a současnosti

Jihlava - Muzeum Vysočiny v Jihlavě nabízí netradiční výstavu historických a současných fotografií města. Studenti grafické školy na nich ukazují, jak se v průběhu času město vyvíjelo a měnilo. Vytipovaná místa dnešní Jihlavy fotografují a porovnávají je s historickými místy stejných lokalit. To srovnání je pro mnohé studenty překvapující a přínosné.

Některé z historických fotografií zachycují například budovy na jihlavském náměstí během druhé světové války. Současné fotografie zachycují stejné místo tak, jak vypadá dnes. Další příkladem je jihlavské náměstí. Na místě dnešního Prioru stával až do jara 1974 špalíček historických domů zvaný Krecl. Tehdejší režim ho nahradil betonovým nákupním centrem. Studenti grafické školy měli za úkol právě takové proměny města najít, zachytit a fotograficky porovnat. „Studenti sami chodili a hledali příslušné lokality. Zajímavé to bylo nejen z hlediska fotografie jako obrazu, ale studenti tak poznávali, jak se to místo v čase proměnilo,“ zdůrazňuje autor výstavy a lektor Střední umělecké školy grafické v Jihlavě Jiří Ernest.

Studenti se tak v rámci své ročníkové práce seznamovali i s pohnutou historií města, ve kterém studují. Podrobně poznali popisovaná místa a také architekturu jednotlivých staveb. Učili se také různé fotografické metody. „Během celé akce si studenti musí například smočit ruce v klasické vývojce a samozřejmě také na nejmodernějších strojích tu fotografii digitálně zpracovat,“ připomíná ředitel a zřizovatel školy Milan Dušák. „Pro ně je skok z toho facebooku na historickou fotografii někdy až šok,“ říká Jiří Ernest.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Podkladem pro práci studentů byly historické fotografie Jihlavy z archivu Muzea Vysočiny. Kromě Prioru zachycují i řadu další nezvratných zásahů do tváře města. Výstava v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě potrvá do 5.června.