Krizová mapa Česka: Diváci v roli novinářů při krizových situacích

Praha - Obrovské zapojení diváků do krizového zpravodajství ČT24 při povodních v roce 2010 dalo impuls ke vzniku Krizové mapy Česka. Systém se opírá také o zahraniční zkušenosti z Haiti, Libye, Pákistánu a dalších míst, kde došlo k neštěstí. Poskytuje efektivní nástroj televiznímu zpravodajství, ovšem pomoci může i záchranářům a humanitárním organizacím. 

Česká televize chce v případě krizových událostí dát více prostoru občanské žurnalistice. Při těsnější spolupráci s diváky využije nová média a moderní technologie, navíc hodlá stavět i na svých zahraničních zkušenostech. Nový projekt Krizová mapa Česka spojuje úsilí všech, kdo v těžkých chvílích nechtějí jen nečinně přihlížet.

Krizová mapa Česka má operativně mapovat a rychle vizualizovat krizové situace prostřednictvím televizního vysílání. Shromažďuje aktuální zprávy od lidí z postižených lokalit, kteří mohou zasílat zprávy doplněné eventuálně o fotografie i videa prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu i formuláře přímo na portálu www.krizovamapa.cz. Informace od občanů jsou následně tříděny, kategorizovány a do určité míry i ověřovány. Výsledný výstup představuje dynamická mapa s volitelnými vrstvami.

generální ředitel České televize Petr Dvořák 

Petr Dvořák„Krizová mapa by měla sloužit ke dvěma významným účelům. Jeden je ten, abychom díky sociálním sítím a internetu obecně získávali v těchto situacích informace od našich diváků a dokázali je potom pomocí televizní obrazovky prezentovat… Vedle toho chceme napomoci jak záchranným sborům, tak i dobrovolníkům a všem, kteří nasazují nejenom svoje úsilí, ale někdy i životy.“


Jak se zapojit?

Pokud nastane krizová situace a mapa se otevře veřejnosti, je několik možností, jak přispět s aktuální informací. Lze použít facebookovou stánku ČT24 nebo na Twitteru zadat k vyhledávání heslo #krizovamapa. Využít můžete i e-mail report@krizovamapa.cz nebo přímo formulář na stránkách projektu. Vyřazeny ale budou informace, které s danou krizovou situací nesouvisí. Dále budou ověřovány i všechny přijaté zprávy.

 • Jak nahlásit aktuální událost?
  Jak nahlásit aktuální událost? zdroj: ČT24
 • Jak nahlásit aktuální událost?
  Jak nahlásit aktuální událost? zdroj: ČT24
 • Jak nahlásit aktuální událost?
  Jak nahlásit aktuální událost? zdroj: ČT24
 • Jak nahlásit aktuální událost?
  Jak nahlásit aktuální událost? zdroj: ČT24

„Odehrává-li se nějaké neštěstí, přírodní či technogenní katastrofa, každá informace – byť zdánlivě nedůležitá – může být velmi cenná. Potvrzují to naše zkušenosti s krizovým zpravodajstvím při povodních v roce 2010, kdy se během kontinuálního zpravodajství ČT24 připojily desetitisíce diváků prostřednictvím sociálních sítí,“ vysvětlila výkonná ředitelka divize ČT Nová média Pavlína Kvapilová. „Systém je funkční. Nadále však pokračujeme s jeho rozvojem, aby byl ještě propracovanější. Přitom soustřeďujeme kontakty, které mohou přinést užitek v těžkých momentech,“ dodala.

Je však nutné pamatovat na to, že Krizová mapa Česka nenahrazuje linky tísňového volání. V případě nouze by se postižení měli i nadále primárně obracet na záchranné složky na telefonních číslech 150, 155, 158 nebo 112.

Krizová mapa Česka
Krizová mapa Česka
Více fotek
 • Krizová mapa Česka zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3297/329610.jpg
 • Představení projektu Krizová mapa Česka zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/34/3301/330033.jpg
 • Krizová mapa Česka zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3300/329975.jpg
 • Krizová mapa Česka zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3300/329925.jpg

„Projekt také plní zadání, které máme z hlediska Kodexu ČT. Ten nám přikazuje, že v případě vážného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva musí ČT přednostně svým vysíláním napomáhat záchraně lidských životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí,“ doplnil generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Zpracovaná hlášení od lidí z postižených oblastí mohou posloužit jako doplňkový informační kanál pro základní složky Integrovaného záchranného systému i humanitární organizace. Právě s nimi jsou při vývoji projektu veškeré kroky diskutovány, aby jejich práci nenarušoval, ale naopak jim pomáhal.

Krizová mapa Česka

Hlavním koordinátorem Krizové mapy Česka je Česká televize. Projekt vznikl ze spolupráce se světovou dobrovolnickou sítí The Standby Task Force, která pomáhala Spojeným národům v Libyi a nechyběla ani při záplavách v Pákistánu. Krizová mapa Česka je vybudována na volně přístupné platformě Ushahidi, která byla využita například k mapování násilností v Keni či v Gaze a pomáhala i při zemětřesení na Haiti.

Krizová mapa Česka nebude otevřena stále. Systém bude spuštěn pouze v situacích, kdy bude jeho použití smysluplné, tedy za krizových událostí. Nasazení bude oznámeno ve vysílání ČT24.


Video Studio ČT24
video

Studio ČT24

Studio ČT24

Aktuální rozhovory na aktuální témata v ČR i ve světě

Reportáž Jitky Szászové