Praha hostí Světový kongres básníků. Na počest Jaroslava Seiferta

Světový kongres básníků pořádaný českým PEN klubem začal v Praze. Koná se na počest jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu, básníka Jaroslava Seiferta. Od jeho narození uplyne 23. září 115 let, v lednu uplynulo 30 let od jeho smrti. Na programu jsou autorská čtení, diskuse nebo výstavy. Během konání kongresu bude na Žižkově, kde Seifert žil, odhalena plastika k jeho poctě.

Světový básnický kongres PEN klubu má více než třicetiletou tradici po celém světě. Koná se v různých zemích často právě jako připomínka autora, jehož dílo přesáhlo hranice dané země. V Praze se setkání s básníky budou konat především v Městské knihovně. Další akce se uskuteční v Knihovně Václava Havla nebo v kavárně v Řetězové ulici.

„To slovo letělo jako pták“

Své básně budou na veřejných setkáních číst třeba Kateřina Rudčenková, autorka píšící pod pseudonymem Anna Tabert, irský básník a profesor středověké literatury Bernard O'Donoghue, německo-turecký básník a esejista Zafer Senocak nebo slovenský básník, dramatik a bývalý diplomat Milan Richter. Celý program je na webu kongresu.

Cenu za přínos pro kulturní výměnu mezi Evropou a Asií PEN klub udělil významnému tchajwanskému básníkovi Yu Hsi. „Všichni básníci tvoří duši lidstva a snaží se, aby tato duše nabyla klidu a poznání. A to by měl být cíl básníků v Asii i v Evropě, zkrátka po celém světě,“ prohlásil Yu Hsi.

„Praha jako kulturní a literární město vejde ve známost skutečně od Malajsie přes Mongolsko až po Argentinu. Tady jsou lidé opravdu ze všech koutů světa, kupodivu nejméně je tu Evropanů. Ale v Evropě zase tolik slávu české literatury a Jaroslava Seiferta šířit nemusíme. Jsou to lidé, kteří to jméno slyšeli poprvé a kteří poprvé vidí Evropu.“ 

Jiří Dědeček

předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu

Literáti, které České centrum PEN klubu ve spolupráci se Světovou akademií umění a kultury oslovilo a pozvalo, byli vyzváni k napsání nového textu. Inspirací k vytvoření nové básně jim má být dílo Jaroslava Seiferta Morový sloup. Při autorském čtení v Praze budou číst tuto báseň a ukázky ze své tvorby. Kongres potrvá do úterý 20. září.

Během kongresu bude na pražském Žižkově odhalena plastika k poctě Jaroslava Seiferta. Socha bude umístěna mezi ulicemi Seifertova, Chelčického a Táboritská u tramvajové zastávky Lipanská. Dílo sochaře Jana Roitha má podobu stuhy z litého betonu, která vyrůstá z chodníku poblíž míst, kde básník žil. Na stuze bude čitelný citát z básně Prosinec 1920: „To slovo letělo jako pták do sítě hvězd.“

Český PEN klub založil Karel Čapek

Mezinárodní PEN klub vznikl roku 1921 ve Velké Británii. Navazoval na tradice anglických klubů, jejichž členové se scházeli a debatovali při večeřích. PEN klub sdružuje tvůrce, kteří obrazně řečeno vládnou perem (zkratka PEN totiž značí Playwrights, Poets, Editors, Essayists, Novelists). Prvním českým členem se stal národní bard Alois Jirásek.

České centrum PEN klubu vzniklo roku 1925. Vznik jednoho z prvních zahraničních center mezinárodního klubu inicioval spisovatel a novinář Karel Čapek, který se stal také prvním českým předsedou.

Smyslem PEN klubu vždy bylo dbát o dodržování svobody slova a tisku. V době vlády totalitních režimů proto byla činnost centra omezena na minimum. Až v létě roku 1989 se skupině spisovatelů podařilo činnost organizace oživit. K současným aktivitám klubu opět patří podpora pronásledovaných a vězněných spisovatelů ve světě.