Přednáška z Univerzity Karlovy: Dějiny lékařství

Jak jsou platné dějiny lékařství modernímu výzkumu? A jaký má medicína ke svým dějinám vztah? Témata přednášky Karla Černého, která byla 28. dubna příspěvkem do cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Přehrát si ji můžete ze záznamu v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK je jednou z nejstarších institucí svého druhu na světě. Jedná se o jediné pracoviště sdružující historii a paleopatologii „pod jednou střechou“ u nás a také jedno z mála tohoto typu ve střední Evropě. Tradiční zájem o dějiny vědy v našich zemích vyplývá mimo jiné z toho, že Univerzita Karlova je nejstarší univerzitou na sever od Alp a na východ od Rýna a patří tedy do skvělé společnosti etablovaných západních vzdělávacích institucí. Díky tomu se vytvořila více jak půl tisíce let trvající badatelská tradice, jejíž část ústav studuje.

Samotná přednáška se zabývá dvěma tématy. V první řadě si klade otázku, k čemu jsou dějiny lékařství v souvislostech moderního výzkumu, a ukazuje, že se zabývají některými velmi užitečnými a pro veřejnost přitažlivými tématy. Za druhé mapuje historický vztah mezi medicínou a jejími vlastními dějinami, jenž se stále proměňoval od antických počátků až po dvacáté století. Ukazuje, že historie byla v minulosti integrální součástí přírodní vědy, pak začala toto postavení ztrácet a stala se nástrojem budování společenské prestiže a socioprofesní identity. Nakonec se osamostatnila a tvoří most mezi bio-medicínským výzkumem na jedné straně a laickou veřejností na straně druhé.

O přednášejícím: doc. Mgr. KAREL ČERNÝ, Ph.D., (* 1974) vystudoval jednooborové magisterské studium Kulturní historie na Jihočeské univerzitě a pak získal Ph.D. a habilitoval se v oboru Dějiny lékařství na 1. LF UK, kde je od roku 2001 zaměstnán. Vyučuje předmět lékařská terminologie v české a anglické paralelce magisterského studia Všeobecné lékařství / General Medicine a Dentistry, také se podílí na výuce dějin lékařství v raném novověku. Zabývá se především dějinami infekčních chorob od druhé poloviny 15. do počátku 18. století a dále dějinami výživy v raném novověku. Je autorem knihy Mor 1480-1730: Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, kterou připravuje k vydání nakladatelství Karolinum, je spoluautorem knihy Jezuité a mor (s Jiřím M. Havlíkem), autorem učebnice Guide to Medical Terminology a podílí se na vzniku Biografického slovníku 1. LF UK. Působí jako člen výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: