Mladých bez práce je málo, přesto tam směřovala podpora, kritizuje kontrolní úřad ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nenastavilo v projektu podpory zaměstnanosti mladých z peněz Evropské unie měřitelné cíle a nezohledňovalo výrazně nízkou nezaměstnanost této skupiny lidí. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zaměřila na poskytování a čerpání podpory z EU na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí v letech 2014 až 2018. Ministerstvo se závěry NKÚ nesouhlasí, investice do mladých považuje za důležitou součást politiky zaměstnanosti.

„Nejvyšší kontrolní úřad odhalil řadu nedostatků, a to jak v nastavení systému, tak především při čerpání peněz,“ sdělila mluvčí úřadu Jana Gabrielová. Dodala, že u žádného z projektů také nejde říci, jestli byl efektivní, protože Úřad práce ČR nesleduje jejich dopady na nezaměstnanost této skupiny.

„MPSV i Úřad práce ČR se důrazně ohrazují proti kritice NKÚ, ze které vyplývá, že práce úřadu s mladými lidmi nepřináší výsledek, který se očekává,“ sdělila vedoucí tiskového oddělení resortu Barbara Hanousek Eckhardová. Podle ministerstva je podpora zaměstnávání mladých z evropských peněz nastavená správně a funguje. „Stejně tak jsou od počátku nastavené měřitelné cíle,“ uvedl tiskový odbor resortu.

MPSV v této věci rozdělilo z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (OPZ) přes 1,3 miliardy korun a zapojilo se do něj přes 10 tisíc mladých lidí. Podpora z OPZ měla pomoci zlepšit situaci u osob ve věku 15 až 29 let. Od roku 2013 jejich nezaměstnanost klesala až na 6,7 procenta v roce 2018. Dlouhodobě je tak výrazně pod průměrem EU.

Kontrolní úřad ministerstvu vytýká, že podporu mladým poskytovalo stále ve stejné výši jako v době, kdy program vznikl a kdy doznívala ekonomická krize. „V roce 2017 pak MPSV podporu pro tuto skupinu dokonce zvýšilo o 339 milionů korun, i když externí hodnocení programu poukázalo na to, že osoby do 25 let už nejsou na trhu práce ohroženy,“ uvedli kontroloři. Podle nich ministerstvo reagovalo na změny na trhu práce i na doporučení až letos během kontroly NKÚ.

Člověk s právním vzděláním dostal dotované místo v zubní ordinaci, ukázala kontrola

NKÚ prověřil tři projekty, které získaly podporu přes 469 milionů korun. Tyto projekty provádí Úřad práce ČR a Ústecký kraj. Podle kontrolorů ani u jednoho projektu nelze určit, jestli byl efektivní a pomohl zvýšit zaměstnanost mladých lidí. „Úřad práce ČR totiž nesleduje, jak se účastníci uplatní na trhu práce, když projekt skončí,“ upozornil NKÚ.

Podle ministerstva ovšem úřad práce nezaměstnanost statisticky sleduje a je tedy „nezpochybnitelnou skutečností“, že se v případě mladých snižuje. Zákon o zaměstnanosti umožňuje úřadu práce pracovat a sbírat data o evidovaných uchazečích a zájemcích o zaměstnání. Sledovat jejich další profesní kroky po odchodu z evidence už ale nemůže, připomnělo ministerstvo.

Podle Ústeckého kraje, který realizoval dva projekty s cílem zvýšit zaměstnanost mladých do 29 let věku, kteří nebyli zapojeni na trhu práce a nebyli součástí vzdělávacího proudu v kraji, kritika NKÚ směřuje proti autorovi výzvy, kterým bylo MPSV. Kraj podle mluvčí Lucie Dosedělové postupoval v souladu s podmínkami výzvy a projekty prošly opakovaným auditem ministerstva financí bez zjištění pochybení.

„Kontrolou NKÚ nelze vyhodnotit, zda Ústecký kraj v roli příjemce podpory čerpal peněžní prostředky na realizaci projektu TRANSFER efektivně,“ uvedla mluvčí s tím, že pro kraj neplynou ze souhrnné zprávy žádné sankce.

V rámci projektů OPZ měl Úřad práce ČR s účastníky také intenzivněji pracovat. Kontroloři ale zjistili, že s nimi pracoval úplně stejně jako v rámci svých standardních služeb. Neexistuje také další průběžná podpora, která by na projekty navázala a která by zajistila, že se po skončení projektu účastníci nevrátí do evidence nezaměstnaných.

U některých účastníků projektů kontroloři zjistili, že vůbec podporu nepotřebovali a práci nebo stáž si sehnali sami. V jednom z projektů, který měl sloužit především pro mladé neregistrované na úřadu práce, převažovali naopak ti, kteří už v evidenci byli.

Dále kontroloři zjistili, že někteří účastníci získali podporu ze dvou projektů najednou a Úřad práce ČR také nezakázal to, aby mladí lidé pracovali na dotovaném místě a zároveň byli zaměstnaní někde jinde. „Jeho kontroly zaměřené na zaměstnavatele, kteří poskytují dotovaná místa účastníkům projektu, byly spíše formální. Kromě toho úřad zařazoval účastníky projektu na nevhodná místa,“ podotkl NKÚ.

Například člověk, který měl vysokoškolské právnické vzdělání a měl v tomto oboru i praxi, dostal dotované pracovní místo v soukromé stomatologické ordinaci.