Antimonopolní úřad se musí zabývat námitkami firmy Kapsch k mýtnému tendru

Námitkami firmy Kapsch k mýtnému tendru se bude muset zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřadu, který předtím řízení o námitkách Kapsche zastavil, to nařídil jeho předseda Petr Rafaj. Kapsch proti tendru, který vyhrálo konsorcium CzechToll a SkyToll, podal námitky minulý rok, ale neuspěl. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) úřad neuznal námitky firmy, Rafaj podle něj vyzval pouze k lepšímu odůvodnění jednoho z výroků. Společnost Kapsch pak vnímá jako důležitější rozhodnutí o platnosti mýtné smlouvy, o čemž by měl ÚOHS rozhodovat později.

Video Události
video

Události ČT: Antimonopolní úřad musí znovu posoudit některé námitky firmy Kapsch

Úřad a poté i předseda ÚOHS v prosinci řízení o námitkách zastavili poté, co ÚOHS rozhodl, že tendr neporušil zákon. Rafaj tehdy uvedl, že to je jediný možný postup vzhledem k tomu, že smlouva na předmět zakázky už byla uzavřena.

Rafaj tak teď rozhodoval znovu o rozkladu Kapsche proti rozhodnutí ÚOHS o několika částech. Námitky rozkladu uznal, ale pouze u části II, která se týkala zastavení řízení o námitkách, a v této části vrátil případ k novému projednání do první instance. Rozklad proti výrokům III, IV a VI předseda ÚOHS zamítl a tyto výroky potvrdil.

„Ve zrušeném výroku II úřad v napadeném rozhodnutí zastavil správní řízení v částech týkajících se možného netransparentního postupu při zpřístupnění dokumentace k zakázce, údajně nepravdivým informacím poskytovaným zadavatelem a diskriminačnímu přístupu zadavatele k navrhovateli,“ píše se ve zprávě ÚOHS.

Podle prvostupňového rozhodnutí navrhovatel Kapsch neuvedl, jaká mu byla způsobena újma na právech, což je předpokladem pro přezkum postupu zadavatele ze strany úřadu. Předseda úřadu s těmito věcnými závěry souhlasil, nicméně výrok zrušil a prvostupňový orgán zavázal, aby se v dané souvislosti zabýval legitimací navrhovatele k podání návrhu na přezkum.

„Předseda ÚOHS o rozkladu rozhodoval meritorně, a to na základě závazného právního názoru Krajského soudu v Brně, přestože zadávací řízení je ukončeno, nelze v něm případně uložit nápravné opatření a podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek by mělo být v takových případech správní řízení úřadem zastaveno,“ konstatuje se také ve zprávě úřadu. 

ÚOHS tak připomněl svá dřívější slova, kdy zpochybnil smysl přezkoumávání námitek v situaci, kdy mýtný tendr už skončil a zná svého vítěze. Ministerstvo dopravy (zadavatel) totiž uzavřelo už loni smlouvu na desetiletý provoz mýtného systému se zmíněným vítězným konsorciem firem CzechToll a SkyToll.

V přípravách nového systému konsorcium pokračuje. „Je zřejmé, že nynější rozhodnutí nijak nemění platnost podepsaných smluv. Není tedy ohroženo spuštění nového satelitního mýtného systému k 1. prosinci 2019,“ uvedl tiskový mluvčí CzechToll Miroslav Beneš. Dodal, že v pondělí dokončili proces individuálních zkoušek a zahájili komplexní zkoušky celého systému.

Kremlík: Stát využije všechny možnosti k obhajobě mýtného tendru

Pokračující přípravy nového systému potvrdil i ministr dopravy. Podle něj Rafaj svým rozhodnutím nedal za pravdu Kapschi. „Závazný právní názor předsedy ÚOHS směřuje vůči úřadu v prvním stupni a apeluje na lepší odůvodnění jednoho z výroků, ostatní výroky potvrzuje,“ poznamenal. 

Kremlík už předem avizoval, že je stát připravený použít všechny právní prostředky, aby tendr případně obhájil a aby nový mýtný systém na dálnicích fungoval bez omezení od prosince. 

„S rozhodnutím se seznámím, jakmile bude doručeno ministerstvu dopravy. Následně si ho vyhodnotíme a podle výsledku budeme následně postupovat,“ uvedl v pondělí před jednáním vlády ministr. Případného zrušení soutěže se neobává.

Kremlík zároveň uvedl, že jako advokát počítá s jakoukoliv variantou rozhodnutí.

Antimonopolní úřad o mýtné soutěži musel rozhodnout do pondělka. Nařídil mu to soud, který tak rozhodl po stížnosti Kapsche. ÚOHS o podmínkách zakázky rozhodoval už loni, tehdy námitky rakouského podniku zamítl. Společnost proti tomu ale podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Soud rozhodl, že úřad musí soutěž prošetřit znovu.

Úřad proti tomuto rozsudku podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) a případem se nezabýval, protože čekal na rozhodnutí o své stížnosti. Kapsch proto v červenci podal ke Krajskému soudu v Brně další žalobu na nečinnost úřadu. Krajský soud pak nařídil ÚOHS, aby o námitkách Kapsche rozhodl bez ohledu na řízení u NSS do 9. září.

Společnost Kapsch nyní reagovala vyjádřením, že důležitější bude rozhodnutí o platnosti mýtné smlouvy. „Kdyby se ÚOHS řídil zákony i vlastní ustálenou rozhodovací praxí, tak by k řádnému projednání našich námitek došlo už loni na podzim, ještě než ministerstvo dopravy stihlo protiprávně podepsat mýtnou smlouvu s konsorciem CzechToll/SkyToll,“ podotkl mluvčí firmy David Šimoník. Podnik se s aktuálním rozhodnutím podle něj ještě seznamuje a další případná vyjádření vydá v následujících dnech.

ÚOHS se vedle námitek proti mýtné soutěži musí znovu zabývat také smlouvou mezi státem a vítězem tendru konsorciem CzechToll/SkyToll. Soud o tom rozhodl v samostatném řízení v červenci. ÚOHS stejně jako ministerstvo dopravy a CzechToll proti tomuto rozhodnutí podaly kasační stížnost.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Náklady na provoz činily zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy.