Veřejné projednávání dostavby Dukovan bylo pod dohledem příznivců i odpůrců jádra

Veřejného projednávání záměru stavby nových bloků dukovanské jaderné elektrárny se během středy účastnilo v Třebíči okolo 200 lidí. Firma ČEZ plánuje postavit u elektrárny jeden až dva další bloky.

Video Události v regionech (Praha)
video

Na projednávání dostavby Dukovan přišli zastánci i odpůrci. Podle Drábové je ale odpor slabší, než byl u stavby Temelína

Před vchodem do městského zimního stadionu, kde ministerstvo životního prostředí tuto akci pořádá, se před zahájením s transparenty sešly skupinky odpůrců i příznivců jaderné energie. Někteří protestující proti stavbě bloků uvedli, že přijeli z Dolních Rakous.

Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové je odpor proti dukovanské elektrárně mnohem slabší, než byl před lety proti Temelínu. „Atmosféra byla daleko jiná, daleko bouřlivější, daleko emotivnější a daleko méně jsme dokázali být partnery v diskuzi,“ podotkla.

Sešli se odpůrci (vlevo) i příznivci jádra.
Zdroj: ČTK
Autor: Pavlíček Luboš

Jednání začalo krátce po poledni. Ze začátku ho sledovaly desítky lidí, postupně jich přibylo. Jednání se odehrává v češtině, zajištěno je tlumočení do němčiny, polštiny a maďarštiny. Mezi dotčené totiž patří kromě Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a obcí v širším regionu také okolní státy. Starostové obcí, kteří se debaty zúčastnili, vesměs vyslovovali podporu dostavbě Dukovan.

„Co se bezpečnosti týče, nejvíc dotazů bylo z řad Rakušanů. Ujištěni byli, že pravděpodobnost havárie reaktoru je minimální,“ přiblížila diskusi redaktorka ČT Blanka Poulová. „Co se závislosti na tom, kdo bude nové bloky stavět, ujistil ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek, že je ČEZ schopen omezit jakoukoli závislost a že náklady na výstavbu se budou odvíjet od výběru dodavatele. Přesná částka ale nezazněla,“ doplnila.

Video Události v regionech (Praha)
video

Život ve stínu jaderné elektrány. Jak se žije obyvatelům Dukovan

Aktuální akce v Třebíči je součástí procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí, který probíhá už od roku 2016. „Od té doby probíhá konzultace s veřejností a konzultace na expertních úrovních a dnes se koná veřejné projednání. Předpokládáme, že na jaře příštího roku by mělo být vydáno závěrečné stanovisko,“ přiblížil ředitel odboru posuzování vlivu na životní prostředí na ministerstvu životního prostředí Evžen Doležal.

Přednost mají Dukovany 

Státní energetická koncepce počítá s výstavbou jednoho až dvou jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně. Podle dosavadních vyjádření politiků má přednost výstavba ve starší elektrárně Dukovany. Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje ale brzdí nejasnosti o způsobu financování.

Podle analýzy ministerstva financí je nejlepší variantou výstavby jaderných bloků v Česku jejich vybudování částí společnosti ČEZ, která by byla ve stoprocentním vlastnictví státu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl generální ředitel energetické firmy Daniel Beneš. Varianta podle něj vyhrála ve všech čtyřech kategoriích, se kterými analýza skupiny pro strategii financování pracovala. Předmětem hodnocení byly celkové investiční náklady na výstavbu, cena vyrobené elektřiny, dopady na státní rozpočet a naplňování energetické koncepce státu.

V poslední době se tak hovoří o možné transformaci či rozdělení firmy ČEZ, což by mělo mimo jiné pomoci právě k rozhodnutí o případné stavbě nového bloku Dukovan. Podle Beneše by se společnost neměla rozdělovat, ale transformovat, aby z ní bylo možné vytlačit menšinové akcionáře. Stát teď drží ve společnosti ČEZ přibližně 70procentní podíl.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) v nedávném pořadu Interview ČT24 uvedl, že vláda by měla jasně prohlásit, že má zájem stavět nové bloky, a představit časový harmonogram, cestovní mapu. „Pokud to vláda neudělá, nejlépe do konce roku, tak se snadno může stát, že ta výstavba jaderných boků nějak vyšumí,“ varoval.

Připomněl, že v letech 2035 až 2037 bude končit životnost současných bloků. Přitom příprava a výstavba nových si vyžaduje hodně času a hrozí, že by se to nemuselo stihnout. Uvedl také, že na českou politiku má nepříznivý vliv i to, že Německo v roce 2022 zavře všechny své jaderné elektrárny. „Za takových podmínek se těžko staví nové bloky,“ řekl Mládek. Navíc z Unie odchází Velká Británie, která rozvoj jaderné energetiky podporovala. A ve Francii není tlak na další rozvoj jádra, země spíše některé elektrárny uzavře.