Jurečka vytáhl proti nadvládě kukuřice: Kdo ničí půdu, toho stát potrestá

Čeští zemědělci musí kvůli problémům se suchem výrazně změnit svůj přístup k půdě. Velké rezervy mají například ve skladbě plodin, které pěstují. V Interview ČT24 to řekl ministr zemědělství Marina Jurečka (KDU-ČSL). Stát se nyní snaží zemědělce motivovat dotacemi, s protierozní vyhláškou ale chystá i sankce.

V České republice jsou za poslední roky přibližně stejné úhrny srážek. Mění se ale jejich rozložení, což podle Jurečky klade i vyšší nároky na změnu chování. „Spousta zemědělců má ještě velké limity v tom, aby lépe střídali plodiny nebo zasadili ty, které vymizely nebo nejsou v takové míře. Jde například o pícniny,“ řekl v Interview ČT24.

Velkým problémem jsou například širokořádkové plodiny na svažitých pozemcích, jako je například kukuřice: „Dochází potom k erozi, snižuje se schopnost pole zadržet vodu, která rychle odtéká a odnáší i ornici.“ Ročně se podle Jurečky takto ztratí zemědělská půda za necelých pět miliard korun.

Video Interview ČT24
video

Jurečka: Zemědělci neumí střídat plodiny

Stát se proto snaží zemědělce motivovat dotačními tituly, aby pěstovali i jiné druhy než oblíbenou pšenici, řepku a kukuřici. Málo jsou využívané i meziplodiny, jako je například jetel. Podmínkou pro získání jedné z dotací je proto pěstování meziplodin na určité výměře obhospodařovaných pozemků.

„V trendech vidíme, že nám výměra meziplodin roste. Díky podpoře živočišné výroby roste například výměra jetelovin nebo trvalých travních porostů. Nemůžeme ale čekat, že to otočíme o 180 stupňů z roku na rok,“ poznamenal Jurečka.

Změnu by proto měla přinést i chystaná protierozní vyhláška, která bude například zakazovat pěstovat na svažitých pozemcích pouze kukuřici. „Budou muset být přerušovací pásy, aby se zabránilo rychlému odtoku vody,“ uvedl Jurečka. V rámci protierozní vyhlášky ale vláda připravuje i restriktivní opatření.

„Zemědělci by si měli sáhnout do svědomí, zda se k půdě chovají zodpovědně. Tvrdím, že většina z nich se stále zodpovědně nechová. Když se to dosud nepodařilo nastavit, i když o tom stále mluvíme, musí přijít jasné vymezení v podobně legislativy, a to nastává od 1. ledna 2018,“ upozornil ministr.

Agrární komoře se ale opatření nelíbí. Vyhlášku považuje  za zbytečnou byrokracii, která podle ní ohrozí konkurenceschopnost českého zemědělství.

Vlhkost půdy ve vrstvě 0 až 20 cm pod trávníkem (vyjádřena v % využitelné vodní kapacity)
Zdroj: ČT24

Jurečka sice chápe, že mají zemědělci výhrady, měli by si ale uvědomit, že vyhláška chrání jejich klíčový výrobní prostředek, kterým je půda: „Pokud nezmění přístup, budou mít v budoucnu sami problémy s výnosy.“

Podle ministra ovšem možná bude trvat i jednu generaci, než se přístup k půdě změní. Je to dané i tím, že zhruba sedmdesát procent půdy, na které zemědělci pracují, mají v nájmu.