Státní zaměstnanci se snížením platů nesouhlasí, stát má šetřit jinde

Praha - Politická nejistota v Česku a razantní návrhy škrtů ve státním rozpočtu nenechávají klidnými jak podnikatele, tak zaměstnance v této zemi. Ministr financí Eduard Janota překvapuje veřejnost svými kroky, které si doposud žádná vláda nedovolila. Například snížit platy všech veřejných zaměstnanců o tři procenta. Odborové svazy vidí prostory pro šetření jinde, například v oblasti veřejných zakázek. Podnikatelům zase nedá spát plánované zvýšení DPH, krátkodobě ho však podle slov prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela jsou ochotni připustit.

Podle nejnovějších návrhů ministra Janoty by měli od příštího roku brát nižší platy veřejní zaměstnanci. Celkově by mělo snížení platů ve veřejné sféře přinést úsporu 6 miliard korun. Reakce odborových svazů je pochopitelně negativní. „Všechny odborové svazy, které zastupují zaměstnance, s tím návrhem nesouhlasí,“ podotkla pro ČT24 předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců ve státní správě Alena Vondrová. Čeká nicméně na oficiální vyjádření ministra Janoty, až poté vydají zástupci zaměstnanců společné tiskové prohlášení.

Vondrová: Ve fondech utíkají státu miliardy

Video Rozhovor s Petrem Kuželem a Alenou Vondrovou
video

Rozhovor s Petrem Kuželem a Alenou Vondrovou

Podle Unie malých a středních podniků by se stát měl začít chovat jako firma a snížení počtu úředníků a jejich platů v době krize je údajně nutným krokem. Podle Aleny Vondrové by se stát měl chovat s péčí řádného hospodáře. Šetřit by měl v oblasti veřejných zakázek, outsourcingu a jiných služeb zadávaných soukromému sektoru. Předsedkyně Vondrová dodává, že nejen ve Státním fondu dopravní infrastruktury, ale i v jiných fondech utíkají státu miliardy.

Alena Vondrová pro ČT24:

„Na rozdíl od firem tento stát do dnešního dne nemá jasnou koncepci, resp. žádnou koncepci ve smyslu, jaké služby bude zajišťovat občanům, v jakém rozsahu bude vykonávat správu státu. Firma má výhled, vize, toto náš stát postrádá. Úspory, které se dělají, neberou v úvahu směrování celého toho sektoru.“


Petr Kužel naopak včera schválený rekordní výdajový rámec fondu dopravy kvituje. „Naši podnikatelé velmi preferují, aby se nezastavila dopravní infrastruktura, za prvé to totiž přináší práci, za druhé efekt pro tento stát,“ dodal v rozhovoru pro ČT24 prezident HK.

Reakce podnikatelské sféry na Janotův balíček:

0„Chápu ministra financí, že musí najít úspory kdekoliv. Jestli se budou snižovat platy, je to problém státu a zaměstnanců, ne podnikatelské sféry. Státní rozpočet musí zeštíhlit, musí se naplnit dopravní infrastruktura a škrty, které chystá ministr Janota, jsou podle našeho názoru řádné a správné i tímto směrem.“

Podnikatelé jsou dle slov Petra Kužela v současné době pochopitelně nejistí, v případě pokračování činnosti Poslanecké sněmovny nicméně vidí možnost schválení státního rozpočtu v řádném termínu. Možného rozpočtového provizoria se totiž nejen podnikatelé bojí jako čert kříže. „Nebylo by jisté čerpání z evropských fondů, banky se chovají nevyzpytatelně, nepůjčují peníze tak, jak by měly,“ vyjmenovává související rizika Kužel.

Zvýšení DPH jsou zaměstnavatelé ochotni krátkodobě připustit

Jedním z prvků Janotova úsporného balíčku je rovněž zvýšení horní i dolní sazby DPH. Zaměstnavatelé jsou ochotni ho alespoň na krátkou dobu podpořit. „Na určitou dobu bychom byli ochotni připustit zvýšení obou sazeb DPH, do budoucna budeme navrhovat sjednocení obou sazeb,“ vysvětluje šéf Hospodářské komory. Alena Vondrová plán na zvýšení DPH hodnotí s obavami. „Co se týče snížení platů, jedná se o skupinu 435 tisíc zaměstnanců, která má velký vliv na spotřebu. Já se obávám, že úmysly Janoty získat větší příjem zvýšením DPH můžou být tímto způsobem eliminovány,“ vypočítává Vondrová.