Anonymní alkoholici nebo gambleři se opět můžou sejít osobně. Závislých přibývá

Skupiny, které pomáhají lidem v boji se závislostmi, se od pondělí můžou opět sejít osobně. Umožňuje to poslední rozvolnění vládních opatření, díky kterému se ve vnitřních prostorech může za stanovených podmínek potkat až deset lidí. Jak ČT zjistila oslovením zástupců Anonymních alkoholiků, Anonymních gamblerů i dalších terapeutických skupin, během pandemie koronaviru zájem o pravidelná setkávání narostl. Od podzimu se tak některé skupiny scházely alespoň on-line.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Horázná Jitka

Anonymní alkoholici se osobně nesešli víc než půl roku. Od října tato svépomocná skupina funguje na Skypu. „Zvykli jsme si na něj a dokonce se ukázalo, že má i nějaké klady. Závislý se může připojit na mítink kdykoliv, kamkoliv po celé České republice,“ vysvětlil výhody on-line setkání Martin K., který za organizaci komunikuje s médii.

Alkoholici se ve skupinách podporují navzájem bez terapeutů, psychologů nebo psychiatrů. Pravidelně se setkávají, povídají si o svých zkušenostech se závislostmi a oceňují se za střízlivost. Během schůzek vystupují zásadně anonymně, jen pod křestním jménem. Podle Martina K. je osobní setkávání pro uzdravování velmi důležité. V internetovém prostředí je ale těžší předávat pocit sounáležitosti, podpory i naděje na doléčení.

Během pandemie se přitom počet nových členů této skupiny výrazně navýšil. „Naši kolegové na telefonech či kontaktních e-mailech potvrzují, že počet kontaktů závislých a jejich blízkých se oproti minulosti mnohonásobně zvýšil,“ uvedl Martin K. s tím, že přesné údaje Anonymní alkoholici neshromažďují.

Jejich linku podle něj od minulého března oslovilo zhruba pět lidí denně, dříve tolik hovorů přišlo za týden. Odloučení se nejvíc dotklo aktivně závislých a nově střízlivých. „Anonymní alkoholici jsou kontaktní společenství. Bez osobního kontaktu to je, jako bychom fungovali jenom napůl,“ doplnil.

Potřebu osobního setkání sleduje u svých členů i organizace A kluby, která se věnuje prevenci a léčbě závislostí. Nabízí terapeutické skupiny, které na rozdíl od těch anonymních fungují pod vedením terapeuta. Ze skupinových terapií přešly A kluby na podzim kvůli koronavirovým opatřením na individuální konzultace, případně pomoc po telefonu nebo e-mailu. S částečným rozvolněním se pro jejich klienty zatím nic nezmění.

A kluby čekají na to, až se situace ustálí. „Práce se skupinou je dlouhodobá a zákazy shromažďování lidí v uzavřených prostorách by vždy skupinu prakticky zrušily,“ upřesnil ředitel organizace Martin Klíč. Setkávání tak budou nadále probíhat individuálně, i přestože by se skupiny sejít mohly.

Počet klientů se od počátku pandemie podle Klíče téměř zdvojnásobil. Nejčastěji přitom řeší problémy s alkoholem, podstatnou část nově příchozích tvoří ženy. „Obrací se na nás i velký počet rodinných příslušníků se žádostí o radu, jak mají postupovat v případě rizikového pití člena rodiny,“ doplnil.

Gambleři o setkávání na internetu nestojí

Setkávání v on-line prostředí naopak moc nevyhovuje Anonymním gamblerům. S dalším rozvolněním se tak plánují vrátit k původní činnosti. „Anonymní gambleři jsou přeci jenom citlivější na anonymitu, při on-line setkání se vám může kdokoliv přihlásit, důvodem nemusí být automaticky snaha zbavit se závislosti, lze lehce pořizovat zvukový či obrazový záznam,“ vysvětlili zástupci gamblerů, kteří komunikují s médii pouze anonymně.

Od pondělí plánují provozovat osobní setkání, na která se bude možné připojit i prostřednictvím klasického hovoru přes mobilní telefon. Po úplném uvolnění protikoronavirových opatření chtějí rozšiřovat působnost do menších měst, kde by mohli být otevřenější pro nově příchozí. Zejména těm zůstali kvůli nevyhovujícímu on-line prostředí uzavřeni. Počet kontaktů, které by o setkávání stály, se měnil podle aktuální situace a přesunu gamblingu z heren na internet.

Češi se se začátkem pandemie chopili skleniček

Od loňského jara, kdy pandemie nemoci covid-19 začala, se podle studie Národního ústavu duševního zdraví zvýšil o 60 procent počet lidí, kteří pili pravidelně každý týden a častěji nadměrné dávky alkoholu. Nárůst je stejný u všech druhů alkoholu, a to u piva, vína i destilátů. Podle studie může mít vliv chronický stres způsobený ekonomickou nejistotou a obavami o zdraví.

TOP 5 příležitostí konzumace alkoholu
Zdroj: Nielsen Admosphere

Studie Národního monitorovacího střediska uvedla, že spotřeba alkoholu se v pandemii zvýšila zejména u stálých konzumentů, naopak u umírněných se měla snížit. Data o tom, jaký vliv má pandemie na gambling v České republice, zatím nejsou. Podle přednosty Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michala Miovského ale dopadlo zhoršení závislostí asi na pětinu populace, která už před pandemií byla na hraně.

Od pondělí 17. května se smí v uzavřených prostorech setkat maximálně deset osob. Podmínkou je negativní test, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci v posledních devadesáti dnech. Povinný je také respirátor nebo nanorouška.