Zkouška z češtiny se pro žadatele o trvalý pobyt od září ztíží

Zkouška z češtiny pro cizince, kteří pochází ze zemí mimo Evropskou unii a chtějí v Česku získat trvalý pobyt, se od září ztíží. Vláda tento týden schválila novelu nařízení vlády, podle které budou žadatelé o trvalý pobyt nově prokazovat znalost českého jazyka zhruba na úrovni pokročilých. Na webu o tom informovalo ministerstvo školství, které návrh vládě předložilo. Dosud cizincům stačilo umět jen základy češtiny. Těžší zkoušku podle resortu nebudou muset skládat cizinci, kteří podají žádost o trvalý pobyt do konce letošního srpna.

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí v Česku získat trvalý pobyt, musí nyní složit zkoušku z češtiny na základní úrovni. Podle společného evropského systému pro hodnocení znalostí jazyka, který má šest stupňů, je to úroveň A1.

S návrhem na zvýšení úrovně na A2 přišlo ministerstvo v listopadu 2019, tehdy předpokládalo účinnost změny od ledna letošního roku. Změnu úřad zdůvodnil mimo jiné tím, že vláda označila současnou úroveň zkoušky již v roce 2015 za nedostatečnou pro samostatnou komunikaci cizince a pro jeho integraci do společnosti.

Zkoušku vyšší úrovně budou skládat všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt na ministerstvo vnitra 1. září 2021 a později, uvedl v pátek úřad. „Ten, kdo podá na ministerstvo vnitra žádost o trvalý pobyt do konce srpna 2021, bude moci v rámci této konkrétní žádosti dokládat splnění zkoušky A1. Termíny zkoušky A1 budou vypsány do konce roku 2021. Není proto nutné skládat zkoušku A1 už v létě 2021,“ informoval resort.

Navýšení rozpočtu

Kvůli náročnější přípravě, organizaci či opravě zkoušky by se měl rozpočet na zajištění systému zvýšit asi o 2,86 milionu korun. Dosud na něj mělo ministerstvo k dispozici 1,65 milionu korun.

Složení zkoušky z češtiny je jednou z podmínek pro získání trvalého pobytu pro lidi ze států mimo EU. Další podmínkou je, že v České republice žijí minimálně pět let. Nejpočetnější skupiny žadatelů, které zkoušku v minulých letech s úspěchem skládaly, tvořili Ukrajinci, Vietnamci či Rusové. Občané ze států Evropské unie ji dělat nemusí.

Počet cizinců v tuzemsku je podle údajů ministerstva vnitra nyní asi o polovinu větší než před deseti lety. Letos jich úřad k 31. březnu evidoval s povoleným pobytem 656 301, z nichž 311 967 mělo pobyt trvalý. V březnu 2011 pobývalo v Česku 425 167 cizinců a 191 337 z nich žilo v Česku trvale.