Senát umožnil poskytnout důchodcům jednorázový příspěvek ve výši pěti tisíc korun

Jednorázový příspěvek důchodcům 5000 korun míří k podpisu k prezidentu Miloši Zemanovi. Senát v pátek umožnil přijetí návrhu, který schválila sněmovna, aniž se jím hlouběji zabýval. Horní komora dále uvedla, že žadatelé o dotaci či veřejnou zakázku z řad zahraničních i českých firem by měli do budoucna uvádět údaje o svých skutečných majitelích a úřady by to měly ověřovat. Doporučila tak upravit novelu zákona proti praní špinavých peněz. Dále schválila novelu rozpočtových pravidel, kdy případné přebytky státního rozpočtu bude možné použít jen na snížení státního dluhu. Schválila i zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027.

Kabinet počítá s vyplacením částky důchodcům ještě letos, rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun.

Příspěvek 5000 korun, takzvané rouškovné, mají dostat podle předlohy starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Protože vláda přišla s návrhem před krajskými a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení voličů. Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí.

Kdo jsou skuteční majitelé?

Žadatelé o dotaci či veřejnou zakázku z řad zahraničních i českých firem by měli do budoucna uvádět údaje o jejich skutečných majitelích a úřady by to podle Senátu měly ověřovat. Horní komora tak doporučila upravit novelu zákona proti praní špinavých peněz. Úpravy, k nimž se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) postavila neutrálně, nyní posoudí sněmovna.

Senátoři odmítli požadavek svého hospodářského výboru, aby se pravidla pro identifikaci žadatelů o dotace z řad firem nezměnila do přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů. Dolní komora tuto normu zatím neschválila.

Ověřování skutečných majitelů do novely prosadili senátoři Lukáš Wagenknecht a Tomáš Goláň z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů sporu s Mirkou Němcovou (ODS). Podle Goláně jinak zákon formálně postaví právní stav nad skutečný stav a umožňuje pouze nahlížet do rejstříku majitelů. „Musíme úředníkům dát možnost, aby si skutečný stav ověřili,“ uvedl senátor.

Přijatá změna podle předsedy hospodářského výboru Vladislava Vilímce (ODS) zkomplikuje život spolkům a sdružením i malým obcím, s čímž Schillerová souhlasila. Podle ní to bude znamenat i pro malé obce zvýšenou administrativu a byrokracii.

Předloha se má kvůli pravidlům EU výslovně vztahovat také na realitní zprostředkovatele či svěřenské správce. Týká se ale také třeba nákupu ve starožitnictví. Ukládá identifikovat kupujícího předmětu v hodnotě nad tisíc eur (cca 26 465 korun), zatímco evropská směrnice ukládá tuto povinnost pro nákup cennosti nad deset tisíc eur. Hospodářský výbor proto doporučil výši částky navýšit podle požadavku EU. Senát tomuto doporučení přes nesouhlas Schillerové vyhověl.

V případě hazardních her předloha zpřesňuje úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a také výkaznictví v hazardních hrách. Dále mění podmínky u zásahů do zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry. Novela má rovněž rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb.

Centrální evidence účtů je spravována Českou národní bankou. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Cílem evidence je boj s daňovými úniky a financováním terorismu. Databáze neobsahuje informace o zůstatcích na účtech.

Přebytky rozpočtu půjdou jen na státní dluh, souhlasil Senát

Senát beze změn schválil také novelu rozpočtových pravidel. Souhlasil, že případné přebytky státního rozpočtu bude možné použít jen na snížení státního dluhu. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Horní komora v případě rozpočtových pravidel pak nevyhověla doporučení svého hospodářského výboru, který chtěl mimo jiné snížit požadavky na administrativu u dobrovolných svazků obcí. Podle předsedy výboru Vladislava Vilímce (ODS) by ale ministerstvo financí mělo tento požadavek zohlednit u další změny rozpočtových pravidel.

S přebytkem hospodařil stát naposledy v roce 2018, kdy vykázal kladné saldo 2,9 miliardy. V roce 2016 to bylo dokonce 61,8 miliardy. Pro letošek má rozpočet skončit schodkem. Původně měl být 40 miliard, ale kvůli dopadům krize způsobené koronavirem ho chce vláda zvýšit až na 500 miliard. Pro příští rok sněmovna schválila schodek 320 miliard korun. Novela počítá také s tím, že o úhradě rozpočtového schodku bude stejně jako dosud rozhodovat sněmovna na návrh vlády. Schodky stát z větší části řeší vydáním státních dluhopisů.

Zákon má umožnit, aby úřady po předchozím souhlasu ministerstva financí mohly zřizovat své účty u bank nebo ostatních peněžních institucí. Svoji žádost budou muset odůvodnit. Dosud musí mít své účty vedené u České národní banky.

Novela počítá i s tím, že úřady nebudou moci peníze na mzdy za neobsazená místa použít jinak. Ministerstvo financí chce vázat peníze, které úřady získávají na neobsazená místa, ve své evidenci. Nesměly by tak bez souhlasu ministerstva peníze využít na jiný účel. Vláda si od toho slibuje roční úsporu až dvě miliardy korun.

V současnosti dostávají ministerstva a další úřady peníze z rozpočtu na platy bez ohledu na to, zda místa obsazená jsou, nebo ne. V případě, že místa obsazena nejsou, může úřad použít peníze pro svoje potřeby.

Jednodušší cesta k obnově malých toků?

Novelu zákona upravující opatření proti suchu vrátil v pátek Senát sněmovně s úpravou, která se týká zjednodušení obnovy koryt malých toků. Norma umožní, aby o opatřeních v době sucha v budoucnu rozhodovaly komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Senátoři v hlasování podpořili návrh senátního výboru pro životní prostředí, aby bylo do zákona vloženo ustanovení, které by usnadnilo zrušení vodních děl vybudovaných před rokem 2002 kvůli obnovení přirozených koryt drobných vodních toků. Podle výboru by k tomu mělo stačit ohlášení vodoprávnímu úřadu. Senát také o rok posunul některé povinnosti vyplývající ze zákona kvůli tomu, že na přípravu zbývá dotčeným orgánům měsíc a půl.

Komise mají podle novely vyhlašovat stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Předsedy krajských komisí mají být hejtmani. Na jednání komisí by měli být přizváni i hlavní uživatelé vody nebo zástupci obcí. Členy komise budou zástupci správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů nebo hygieniků.

Zákaz klecových chovů od roku 2027

Senát v pátek také schválil beze změn zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027, jak ho navrhla sněmovna. Souhlasil tak i se zvýšením pokut za týrání zvířat nebo zákazem drezúry v cirkusech a podobných zařízeních. Rozhodl o tom po čtyřhodinové debatě v rámci novely o ochraně zvířat proti týrání. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Horní komora na popud svého zdravotního výboru vyzvala podobně jako sněmovna vládu „k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU“. Vyžádala si, aby ji kabinet o této věci informoval do konce března příštího roku. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) namítal, že posun v tomto směru lze očekávat až za rok.