Pedagogové a odborníci oponují změnám v inkluzi, nechtějí návrat před rok 2016

Ministerstvo školství by mělo připravovat změny ve vzdělávání handicapovaných dětí společně s odborníky a na základně jasných dat. Návrh úprav, které by měly omezit využití asistentů pedagoga jen pro děti s některými handicapy, s experty nekonzultovalo. Novela by podle nich školám i dětem uškodila.

Dítě s asistentem. Ilustrační foto
Zdroj: ČT24

Zástupci profesních asociací pracovníků školských poradenských zařízení, pedagogických pracovníků, rodičů i dalších odborníků na vzdělávání v úterý vyzvali ministerstvo k tomu, aby zřídilo nezávislou expertní platformu, která by potřebné návrhy v takzvané inkluzi připravovala.

Ministerstvo školství nedávno zveřejnilo návrh změn ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podle které by asistenti měli pomáhat jen dětem s mentálním postižením, autismem či poruchami chování.

Autoři to zdůvodnili tím, že u dalších žáků se využití asistentů ukázalo jako neúčelné. Podle legislativní expertky České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Lenky Hečkové je taková změna diskriminační a znamená de facto návrat ke stavu, který ve školách byl před rokem 2016.

Video 168 hodin
video

168 hodin: Asistenti inkluze v ohrožení

Do té doby se podpora handicapovaných zvlášť nefinancovala, i když na ni byl nárok. V českých školách se nyní podle statistik ČOSIV vzdělává 178 121 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Navržené změny by podle Hečkové vedly k tomu, že podpůrná opatření, na která děti byly dosud zvyklé, by byla bez náhrady odepřena desítkám tisíc z nich. Týkalo by se to žáků s tělesným handicapem, chronickou nemocí či komunikačními problémy.

Pedagogové proti novele

Proti novele vyhlášky se dnes vyjádřili také zástupci pedagogických oborů na vysokých školách. Odmítavé stanovisko podpořilo deset akademických pracovišť, mezi nimi například Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy či Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podle nich nejsou navržené změny racionální, neřeší vytčené problémy a dotkly by se školství naopak negativně.

„Ze všech těchto důvodů vyzýváme ministerstvo školství, aby zastavilo proces přijetí této argumentačně nepodložené a právně pochybné vyhlášky a přizvalo odborná vědecká pracoviště k věcné diskusi,“ stojí v jejich stanovisku. Podle odborníků by ve společném vzdělávání dětí pomohlo spíše třeba vytvoření návodu pro školské poradny, podle kterého by mohly rozhodovat o podpoře znevýhodněných. Jednotná metodika poradnám dosud chybí.

S novelou vyhlášky nesouhlasí ani zástupci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, spolek Učitelská platforma nebo pacientské organizace zastupující rodiče školáků s postižením či vládní výbor pro práva dítěte. Ostře ji kritizovala rovněž Národní rada osob se zdravotním postižením.

Podle kritiků se ministerstvo školství snaží seškrtat výdaje a s úsporami začalo u školáků s handicapem. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by navrhované změny měly zlepšit využití peněz i vzdělávání handicapovaných. Novela by podle plánu mohla platit od příštího roku.