Peníze od úvěrové firmy Univerzita Karlova nedostane. Home Credit odstupuje od kritizovaného sponzorství

Společnost Home Credit odstoupí od smlouvy s Univerzitou Karlovou, která čelila široké kritice akademické obce. Možnost jejího vypovězení připouštěl i rektor Tomáš Zima, chtěl ale ještě s kritiky diskutovat. Smlouva měla univerzitě vynést jeden a půl milionu korun, trnem v oku jejím odpůrcům bylo mimo jiné ustanovení, že se obě strany zdrží všeho, co by mohlo vzájemně poškodit jejich dobré jméno.

Video Zprávy v 16
video

Home Credit odstoupil od kritizované smlouvy s Univerzitou Karlovou

„Home Credit se rozhodl od smlouvy s UK odstoupit. Nechceme být nadále vtahováni do  iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě předtím, než spolupráce byla vůbec zahájena. Přejeme UK vše dobré,“ uvedl šéf PR skupiny Home Credit Milan Tománek.

Smlouvu uzavřela univerzita s Home Creditem posledního zářijového dne, podle údajů v registru měla hodnotu 1,5 milionu korun bez DPH. Home Credit by podle ní každý rok škole poskytoval půl milionu, poprvé na nynější akademický rok 2019/2020. Podporovány měly být zejména Matematicko-fyzikální fakulta UK a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.

Kritika kvůli Číně i půjčkám 

Po uzavření smlouvy čelil zejména rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima kritice, a to hned z několika směrů. Obavy ze smluvního slibu o nepoškozování dobrého jména druhé smluvní strany vyjádřili například někteří univerzitní sinologové a politologové. Home Credit ze skupiny PPF totiž nyní expanduje na čínském trhu.

„Ta věta je do očí bijící výhrůžka celé sinologii na filozofické fakultě. Jejich práce bude omezená, i kdyby nikdo nevolal, co mají dělat,“ uvedl ve facebookové diskusi Nikola Schmidt z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Rektor Tomáš Zima byl přesvědčen, že by smlouva žádné zásahy do akademické práce a svobod nevyvolala. Odmítl, že by mohla být porušením dohody s Home Creditem situace, kdy by například student sinologie psal kriticky o čínském režimu a dodal, že jej firma Home Credit podporuje tím, že na čínském trhu podniká.

Čínské linky se neobával ani profesor práv na Cardiff School of Law and Politics Jiří Přibáň. Ten se přitom kvůli smlouvě pražské univerzity s Home Creditem vzdal členství v její čestné radě absolventů. Čínské podnikání firmy však důvodem nebylo.

„Žijeme v době globální ekonomiky, mnoho firem podniká po celém světě, takže bych se toho nebál a neviděl bych jako primární problém to, že nějaká firma podniká v Číně, a proto bychom od ní neměli brát peníze,“ poznamenal.

I Přibáň ale své výhrady odvozoval od závazku „zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst“ některé ze stran. Námitky totiž měl přímo proti předmětu jejího podnikání – poskytování úvěrů. „Společnost Home Credit obchoduje s nouzí. Na dvacetiprocentní až třicetiprocentní úroky půjčuje lidem, kteří velmi často řeší okamžitou nouzi, takže předmět podnikání společnosti Home Credit není dostatečně důstojný,“ uvedl.

Stejná kritika se ozývala i z řad studentů a pracovníků univerzity, stovky z nich kritizovali zejména to, že se firma Home Credit „neodpovědným  úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí“. Studenti různých fakult také požadovali, aby akademický senát stanovil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek UK může do budoucna navazovat komerční spolupráci, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno.

Video Události, komentáře
video

Události, komentáře: Partnerství UK s firmou Home Credit

„Rozhodnutí společnosti Home Credit International pouze urychlilo řešení, ke kterému Univerzita Karlova směřovala, a to v této spolupráci nepokračovat,“ uvedl pak odpoledne rektor Zima. Podle svých slov chce Akademickému senátu UK navrhnout vznik komise, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery. 

Seženeme peníze sami, rozhodli se studenti

Půldruhého milionu, které měla Univerzita Karlova od Home Creditu dostat, se ještě předtím, než firma ohlásila odstoupení od kontraktu, rozhodli dát dohromady její studenti. Jeden z nich – zároveň ovšem politik Pirátů – Adam Rut vypsal sbírku Milion a půl pro Karlovku. Peníze mohou lidé posílat do 17. listopadu.

„Pokud univerzita na tyto podmínky nepřistoupí nebo se na účtu nesejde dostatek prostředků pro zahájení jednání, peníze každému vrátím na jeho účet,“ slíbil Rut. Partnerství univerzity se společností poskytující nebankovní půjčky označil za „omyl, diletantství“.

Tomáš Zima uvedl, že se přijetí sbírky nebrání. Zdrženlivější je však předseda akademického senátu František Zahálka. „Já bych v jakékoliv situaci byl proti tomu, aby univerzita přijímala dary od studentů,“ řekl. Studentskou angažovanost sice oceňuje, měla by ale probíhat formou diskuse.

Studenti však neiniciovali jen sbírku, nýbrž i výzvu k vypovězení smlouvy. V ní zároveň vyzvali  akademický senát, aby do budoucna stanovil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek může univerzita navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno.