Benešová chce přísedící jen u nejzávažnějších zločinů, především u těch násilných

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla, aby laičtí přísedící v trestních procesech spolurozhodovali jen v případě nejzávažnějších, především násilných činů. Podle ní jde o kompromisní řešení mezi zachováním a zrušením tohoto prvku. Ministerstvo nadále počítá s účastí přísedících v pracovněprávních sporech. Návrh je součástí novely zákona o soudech a soudcích, kterou ministerstvo předložilo vládě. Ve středu o tom informoval mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Video Události
video

Události: Benešová chce přísedící zachovat

Přísedícím se podle zákona může stát plně svéprávný a bezúhonný člověk starší třiceti let. Do této čestné funkce jej volí zastupitelstvo obce či kraje, a to na čtyři roky, přičemž je možné i opakované zvolení.

V současné době přísedící působí v soudních senátech při rozhodování pracovněprávních sporů a v závažnějších trestních řízeních, kde nerozhoduje samosoudce. Náleží jim paušální částka za každý den jednání, náhrada mzdy a také hotových výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem funkce.

Benešová: Tento laický prvek by měl být zachován

„Zastávám názor, že by tento laický prvek měl být zachován. V původním záměru se totiž objevily teze, že by tento institut měl být zrušen. Nakonec jsme se ale domluvili na kompromisu, přísedící zůstanou zachováni u těžkých zločinů a pracovněprávních sporů,“ soudí Benešová.

Podle důvodové zprávy by tříčlenné senáty složené ze soudce a dvou přísedících nadále působily jen u kauz úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice trestní sazby nejméně deset let – ovšem s výjimkou trestných činů majetkových a hospodářských, kde by nově rozhodoval pouze samotný soudce.

Ministerstvo argumentuje mimo jiné tím, že projednávané závažné hospodářské a majetkové zločiny jsou vysoce odborně náročné a laik o nich mnohdy nemůže kvalifikovaně rozhodnout, pokud nemá ekonomické či právní vzdělání.

Podle dostupných statistik působilo u českých soudů k loňskému červnu 5415 laických přísedících, z toho 959 u soudů krajských.

Podle kritiků problémy s přísedícími často vedou k protahování procesu – třeba když jsou laici v taláru nemocní nebo nedostanou volno z práce. Zajistit jejich účast u soudů bývá problém především v době letních měsíců.

Nová pravidla pro soudce 

Ministerstvo spravedlnosti nově  připravilo také pravidla pro výběr předsedů soudů – od okresních po vrchní. Novela jim zároveň zakáže opakovaně vést stejný soud. Návrh novely zákona o soudech a soudcích také přináší povinnou roční praktickou přípravu justičních kandidátů. 

Návrh řeší i takzvané vedlejší činnosti, kterými si soudce může přivydělávat. Nově chce mezi ně zařadit sport. Ministerstvo hodlá soudcům také zavést povinnost hlásit jejich přivýdělky. Výslovně jim rovněž zakazuje členství v politických stranách či v orgánech podnikajících právnických osob.

 Účinnost novely navrhuje úřad k prvnímu lednu 2021.