Zapojení soukromých zdrojů při budování dálniční sítě bude nabývat na významu, míní nový šéf ŘSD

Nově jmenovaný šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavol Kováčik vidí jako jednu ze svých priorit zrychlení investiční přípravy a výstavby. Jako člověk, který má z dálnice D4 zkušenost s přípravou takzvaného PPP projektu, což je partnerství veřejného a soukromého sektoru, si myslí, že tato cesta bude nabývat na významu. Už z toho důvodu, že objem dotačních zdrojů a fondů Evropské unie se bude postupně krátit. Kováčik byl hostem pořadu Události, komentáře.

Video Události, komentáře
video

Kováčik v Událostech, komentářích: Veřejnosoukromé partnerství bude nabývat na významu

„Je veřejným tajemstvím, že v České republice trvá příprava liniových staveb včetně dálničních velice dlouho, někde mezi deseti a třinácti lety. Ve srovnatelných zemích, třeba na Slovensku, je to sedm let, v Polsku je to pět,“ připomněl šéf Ředitelství silnic a dálnic.

Podle Kováčika za tím stojí celý komplex důvodů a vyplývající řešení jsou dvojího rázu. „Z těch externích je to zejména tlak na změnu legislativy tam, kde je to účelné. Na stole je teď vládní návrh novely zákona o urychlení výstavby liniových staveb, který je potřeba dopracovat a prostrčit ho do Poslanecké sněmovny. Měl by pomoci uspořádat vztahy do doby, než bude nový stavební zákon,“ uvedl.

Interní řešení pak představuje přestavba organizační struktury ŘSD. Tak, aby každá část, která bude realizována, měla de facto člověka, který za ni bude zodpovědný. A když ne jediného člověka, tak celý projektový tým. „Složitější projekty vyžadují týmový přístup,“ dodal Kováčik.

Pomoc přetíženým oblastem a dostavět chybějící úseky

Priority v klíčových stavbách by se měnit neměly. „Ani nemohou. Vyplývají jednak z mezinárodních smluvních závazků. Dále to jsou úseky s mimořádnou intenzitou dopravy. Je to obchvat Brna a dokončení Pražského okruhu. Jsou to všechno mimořádně přetížené oblasti, kde je potřeba stavět. A samozřejmě to jsou chybějící úseky D35, D3 či D4,“ přiblížil.

Právě na D4 měl Kováčik dříve na starost přípravu projektu PPP, což je forma partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy se stavba financuje za pomoci privátních peněz. Podle Kováčika bude potřeba zapojit soukromé zdroje i dál, podobně jako to je v jiných státech Evropy. „PPP forma financování je velice příznivá, a byť jsou názory, že je drahá a nevýhodná, tak jsou i názory, že když se projekt připraví kvalitně, tak výsledná cena může být až překvapivě nízká,“ podotkl.