Kondiční trenér nebo muzikoterapeut. Vysoké školy lákají na nové obory

Tuzemské vysoké školy v nadcházejícím akademickém roce otevřou hned několik nových oborů. Univerzita Palackého v Olomouci nabízí obor muzikoterapie, Univerzita obrany v Brně kybernetickou bezpečnost a Karlova univerzita v Praze program pro kondiční trenéry.

Nejstarší tuzemská vysoká škola otevře letos hned patnáct nových studijních programů. Fakulta tělovýchovy a sportu zájemcům o bakalářské studium nabízí program kondiční trenér. Má připravit odborníky, kteří budou schopní tvořit tréninkové programy pro různé skupiny lidí. Jako doktorský program ve spolupráci všech lékařských fakult otevírá kardiovaskulární vědy.

Příznivce technologií má přilákat bakalářský program sportovní technologie na Vysokém učení technickém v Brně. „V západní Evropě existuje tento obor již dlouho, v České republice nic takového doposud nebylo. Studium je vhodné pro studenty, kteří chtějí propojit svůj technický talent se zájmem o sport či fitness,“ řekla Jana Kolářová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, která na akreditaci nového studia spolupracovala.

Milovníci hudby mohou nově studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci například muzikoterapii, a to v navazující magisterské, kombinované formě. Studium zahrnuje teoretickou přípravu, sebezkušenostní část, supervize a praxi. Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské studium speciální pedagogiky, psychologie, léčebné pedagogiky nebo muzikoterapie (prostřednictvím zahraničního vzdělávacího programu).

Kybernetická bezpečnost i kosmetika

Univerzita obrany (UNOB) přišla s pětiletým magisterským programem kybernetická bezpečnost. „Absolventi využijí své znalosti při práci v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Současně budou umět využívat inovativní metody a přístupy při řešení složitých nepředvídatelných situací,“ uvedl mluvčí univerzity Vladimír Šidla.

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě znovuobnovila studijní program komunitní péče v porodní asistenci. „Studenti získají praxi v zařízeních provádějících reprodukční gynekologii, dětskou gynekologii a onkogynekologii. Absolventi budou připraveni poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity. Budou také schopni využívat přístrojovou techniku v péči o nemocné novorozence,“ uvedl mluvčí vysoké školy Tomáš Obruba.

Mezi další novinky patří programy lékařská elektronika a bioinformatika na Českém vysokém učení technickém v Praze, biomateriály a kosmetika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo mechatronika na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

Deadline na konci února

Zájemci mohou podávat přihlášky na většinu vysokých škol do čtvrteční (28. února) půlnoci. Některé fakulty přijímají přihlášky až do konce března, na Karlově univerzitě jsou mezi nimi například fakulty sociálních věd, humanitních studií, filozofie nebo „matfyz“.

Do konce dubna se lze přihlásit na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity do programu geoenvironmentální rizika a sanace, na Fakultu elektrotechnickou ZČU nebo na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. A až do 15. května je možné hlásit se do studijního programu komunitní péče v porodní asistenci na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.