Karlova univerzita poprvé absolventovi odejmula tituly kvůli plagiátorství

Absolvent Univerzity Karlovy přišel kvůli plagiátorství o dva magisterské tituly. O jejich odebrání rozhodl rektor Tomáš Zima. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka je to vůbec poprvé, co škola z důvodu plagiátorství k takovému kroku přistoupila.

Video Studio ČT24
video

Zima: Z dokumentů jednoznačně vyplynulo podvodné jednání studenta

O tituly přišel absolvent Husitské teologické fakulty UK, který na fakultě vystudoval dva programy. Obě diplomové práce obhájil loni 26. září. Přezkumná komise školy ale potvrdila, že šlo o plagiáty.

Podle rektora se diplomové práce kontrolovaly v antiplagiátorských programech. V běžně používaném softwaru Theses byla shoda nízká, na nesrovnalosti ale ukázal další systém Turnitin, který škola má.  „Jakmile byl náznak, tak jsme to začali řešit hned,“ uvedl Zima. Řízení o vyslovení neplatnosti vykonání obhajoby diplomových prací začalo 12. července.

Zástupci univerzity navíc zjistili, že diplomové práce vznikaly bez průběžné spolupráce s vedoucím. To lze v daném kontextu chápat jako projev utajování skutečného postupu při zhotovení textu obou diplomových prací, řekl mluvčí. Vedoucího práce podle rektora žádný trest nečeká. „Neshledali jsme nic, co by tam bylo zásadního a špatného,“ řekl.

„Na základě uvedeného zjištění rektor došel k závěru, že je nepochybné a zcela prokázané, že absolvent v důsledku úmyslného a neoprávněného užití díla jiných osob, hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví, při sepisování svých diplomových prací vědomě, záměrně, a přitom nepřiznaně převzal čili opsal podstatné části z jiné diplomové a rigorózní práce,“ sdělil Hájek. 

Škola může odebrat titul do tří let

Pokud je plagiát dodatečně odhalen, může vysoká škola podle zákona odebrat absolventovi diplom do tří let od jeho udělení. Dříve tuto možnost neměla. Změnu přinesla novela vysokoškolského zákona v roce 2016.

Školy ale o odebrání titulu rozhodují jen zřídka. Vedle Karlovy Univerzity k tomuto kroku v posledních dvou letech přistoupila pouze Mendelova univerzita v Brně. Šlo o jeden případ z roku 2017. Nedostatky tehdy odhalil systém Theses. Softwary nyní používá při kontrole závěrečných prací většina škol. Plagiáty se tak daří odhalit ještě před jejich obhajobou. 

Vysoké učení technické v Brně (VUT) odebralo diplom ještě ve správním řízení v roce 2014. Šlo o navazující magisterské studium absolventa se zaměřením na architekturu. Odhalení tohoto plagiátu nebylo dosaženo antiplagiátorským systémem, protože shoda nebyla v textové části práce, uvedla Stanislava Pokorná z VUT.

Na kvalitu závěrečných prací upozornila v červenci kauza plagiátorství bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a bývalého ministra práce Petra Krčála (ČSSD), kteří kvůli tomu rezignovali.

Problém s diplomovou prací měl také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který v ní neuváděl zdroje u některých pasáží převzatých z knih. Všichni tři odevzdali své práce v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí softwaru.