Ústavní soud zamítl Rittigovu stížnost kvůli článku v Respektu. Zaplatí deset tisíc korun

Ústavní soud zamítl stížnost Ivo Rittiga kvůli článku v Respektu. Známý lobbista se na Ústavní soud obrátil kvůli zaplacení téměř deseti tisíc korun. Ty mu Městský soud v Praze nařídil uhradit jako náklady řízení ve sporu s časopisem Respekt. Česká televize informaci zjistila z veřejné databáze Ústavního soudu. Městský soud mimo jiné přiznal Rittigovi veřejnou omluvu za článek v časopise Respekt o kmotrech z roku 2013. Zároveň však odmítl, že by Respekt musel Rittigovi zaplatit sto tisíc korun a zaslat omluvu dopisem.

Ivo Rittig
Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

„V nyní posuzované věci městský soud přesvědčivě vysvětlil, proč Rittigovi náhradu nákladů nepřiznal. Popsal okolnosti případu, včetně pověsti a veřejné známosti Ivo Rittiga a právě v kontextu těchto okolností případu posoudil a odůvodnil svůj výrok o nákladech řízení ve věci,“ píše se ve zdůvodnění odmítnutí ústavní stížnosti. Tu Ústavní soud odmítá jako zjevně neopodstatněnou, protože postrádá ústavněprávní dimenzi.

Rittigovi vadila pasáž o tryskáči

Vydavatel Respektu se měl omluvit lobbistovi Ivu Rittigovi za zásah do občanské cti, protože týdeníku se nepodařilo prokázat pravdivost tvrzení zveřejněných v článku o kmotrech. Podnikatel však neuspěl s žádostí o omluvu také formou osobního dopisu a o finanční zadostiučinění sto tisíc korun. Únorový verdikt pražského městského soudu je pravomocný. Žalovaný článek mimo jiné uváděl, že Rittig měl informátory, kteří by ho dokázali varovat před policejním zatčením.

Podnikateli vadil text s titulkem „Kde zůstali kmotři“, který v roce 2013 sepsali novináři Jaroslav Spurný a Ondřej Kundra. Rittig označil za nepravdivá a dehonestující ta tvrzení, podle nichž se několikrát vypravil na letiště k přichystanému letadlu, když měl podezření, že proti němu policie plánuje akci. Lobbista odmítal, aby byl spojován s trestnou činností a popisován jako člověk, který se chce vyhýbat zadržení.

Autoři článku mimo jiné uvedli, že „známý pražský podnikatel měl dlouhodobě informátory, kteří jej měli varovat, jestli se ho někdo z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu nechystá zatknout“ a že „jakmile se zpravodajové ozvali s podezřením, že tentokrát to přijde, okamžitě se vydával na ruzyňské letiště, kde už čekal připravený tryskáč“.