Poslanci poslali zavedení centrálního registru přestupků do dalšího čtení

Praha - Sněmovna v prvním čtení podpořila zavedení centrálního registru vybraných přestupků. Podle vládní novely se má přísnější trestání opakovaných přestupků týkat např. drobných krádeží, rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství. Vláda tak chce bojovat s drobnou kriminalitou, především s recividisty. Předloha totiž zvyšuje pokuty za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Informace z registru by neměly být veřejně přístupné. Na základě žádosti se k nim dostanou správní orgány při projednávání přestupků, policie, soudy či státní zastupitelství.

Za předlohu se v dnešním úvodním kole postavili v krátké debatě někteří vládní i opoziční poslanci. Podle zpravodaje Bronislava Schwarze (ANO) pomůže návrh všem slušným lidem. Občanský demokrat Radim Holeček podotkl, že stejný záměr už měla někdejší vláda Petra Nečase (ODS).   

Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo ho spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 tisíc korun musel zaplatit až 30 tisíc. Za opakované založení černé skládky bude místo 50 tisíc hrozit až 75 tisíc korun.   

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které je možné za přestupky uložit. V blokovém řízení to má být místo současné tisícikoruny až 5 000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty vyšší.   

Třikrát stejný přestupek bude možné považovat za trestný čin

Až do současnosti neexistoval žádný způsob, jak evidovat drobná provinění proti zákonu, jinak řečeno přestupky. Výjimku tvořily přestupky v dopravě, které eviduje Centrální registr řidičů, nebo provinění vůči životnímu prostředí, která zaznamenává Česká inspekce životního prostředí. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) si od nového opatření sliboval, že odradí recidivisty od možného opakování přestupků. Pokud totiž spáchá stejný čin třikrát, bude možné ho považovat za trestný čin a také uložit vyšší pokutu.

Registr přestupků bude existovat při rejstříku trestů. Správní orgány by do něj měly zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, ale i některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují zákony určitě právní důsledky - například nemožnost vydání zbrojního průkazu či nemožnost vykonávat práci strážníka.