Soudci se obávají zavádění datových schránek

Praha - Soudci mají obavy z některých novinek, které od července přináší novela občanského soudního řádu. Ta má zrychlit činnost soudů, podle soudců ale může mít opačný účinek. Největší výhrady mají soudci k zavedení elektronické komunikace prostřednictvím tzv. datových schránek. Schránky mají justici nově sloužit ke komunikaci s právnickými osobami. Také další chystané technologické inovace mohou podle soudců justici finančně vyčerpat již začátkem podzimu.

Právě na zřízení datových schránek nevidí soudci ve své sféře dostatek peněz, navíc jejich zavedení prý ztěžuje nedostatek času k realizaci. Při zavádění elektronických schránek se stejně vše bude muset uchovávat vytištěné a zdvojená procedura může činnost soudů oproti původnímu záměru zpomalit. „To, co přijde elektronicky, se bude muset zase vytisknout a rozeslat v písemné formě… Povede to ke zbrzdění,“ odhaduje předseda Soudcovské unie Tomáš Lichovník.

Používání datových schránek bude od července povinností pro úřady, lidé si budou moci vybrat. Schránku si bude moci aktivovat kdokoli. Na přijatou poštu upozorní jeho mobilní telefon. Po deseti dnech bude takto zaslaná pošta považována za doručenou. Bez ohledu na to, jestli si ji adresát vyzvedne, nebo ne, což by mělo zefektivnit proces doručování soudních zásilek.

Video Reportáž Pavly Sedliské
video

Reportáž Pavly Sedliské

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová podle svého vyjádření připomínkám Soudcovské unie rozumí. Její úřad se prý snaží udělat vše pro to, aby obavám soudců předešel. „Převzala jsem podfinancovaný resort s velkými plány a ambicemi, na druhé straně však neustále atakovaný změnami právních předpisů, povinnostmi danými zákonem a rostoucími mandatorními výdaji, jejichž výši nemůžeme ovlivnit,“ vysvětlila Kovářová.

Zvuková protokolace má zrychlit a zpřesnit práci soudů 

Od července měl také nahradit písemné protokoly zvukový záznam. Přestože do nabytí účinnosti novely zbývá měsíc, podle představitelů justice není technicky vybavena ani jedna síň. „Pořizování zvukových či zvukově-obrazových záznamů není připraveno vůbec,“ řekl Lichovník.

0Bývalý prezident Soudcovské unie a místopředseda pražského městského soudu Jaromír Jirsa:

„Duch tohoto zákona se bude hromadně v tisícovkách případů porušovat, protože se nic zaznamenávat nebude.“

Protokolace - tedy pořizování písemného záznamu ústního jednání - podle ministerstva spravedlnosti zbytečně zatěžuje soudce, bývá důvodem průtahů řízení a zdrojem nepřesností. K odstranění těchto nedostatků má vést pořízení zvukové nahrávky. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová v úterý uvedla, že se tato novinka v občanském soudním řádu bude muset zavádět postupně.