„Lisabonským“ soudcem zpravodajem bude Rychetský

Brno - Soudcem zpravodajem Ústavního soudu pro návrh na přezkoumání Lisabonské smlouvy byl jmenován předseda soudu Pavel Rychetský. Návrh senátorů musí prostudovat a zjistit, zda je po formální stránce zpracován tak, aby se jím Ústavní soud vůbec mohl zabývat. Podle mluvčího soudu Vlastimila Göttingera by v případě, že bude vše v pořádku, mohl být již do tří týdnů znám termín soudního projednání návrhu. Návrh části senátorů zpochybňuje také soulad římské smlouvy o založení EU s českým ústavním pořádkem, stejně tak i soulad s maastrichtskou smlouvou o hlubší integraci unie. Vyplývá to z textu návrhu, který Ústavní soud zveřejnil na svém webu.

Stížnosti a návrhy přiděluje jednotlivým ústavním soudcům, jichž je celkem 15, počítač. Podané spisy jsou přidělovány chronologicky podle pořadí, jak jsou doručovány. Původně měl být soudcem zpravodajem pro návrh na přezkoumání Lisabonské smlouvy soudce Jiří Mucha. Je ale na dovolené v zahraničí.

Mucha proto doporučil předsedovi soudu, aby byl spis přidělen někomu jinému. Plénum Ústavního soudu se pak shodlo, že soudcem zpravodajem pro návrh senátorů bude samotný Rychetský. Na verdikt soudu čeká prezident Václav Klaus, který zatím nechce Lisabonskou smlouvu podepsat.