V Česku chybí dětští psychiatři

Praha - Dětských psychiatrů je v Česku při přepočtu na celé úvazky pouhých 70, minimálně by jich mělo být alespoň sto. Přitom každé desáté dítě potřebuje někdy péči psychiatra, u dospělých je to pak 12 až 15 procent. Problémem je také to, že řada lékařů je starší 65 let a brzo půjdou do důchodu, a také špatné odměňování - ten kdo kvalifikaci má, ji z ekonomických důvodů neprovozuje. V Česku je i málo dětských lůžek.

„V řadě míst dětský psychiatr není vůbec k dispozici, nebo jen na velmi krátkou dobu. Z toho plyne problém, že řada dětí s různými duševními poruchami nemá možnost se adekvátně léčit,“ upozornil Ivo Paclt z Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Přitom zhruba 50 až 60 procent dětí s těmito poruchami by bylo možné léčit velmi účinně a kvalifikovaně, uvedl.

Nedostatek dětských psychiatrů je podle odborníků způsoben i špatným systémem odměňování. „Část kolegů, která kvalifikaci má, to z ekonomických důvodů nedělá,“ zmínil Paclt. Navíc současný systém vzdělávání je pro obor nevhodný, z pětiletého vzdělávání ho prodlužuje na téměř osm let. Řešit se to bude tak, že čeští lékaři se budou atestovat na Slovensku, kde jsou podmínky přijatelnější, urychlí se tím jejich nástup do praxe, vysvětlil.

Video Telefonát Barbory Straňákové
video

Telefonát Barbory Straňákové

ČR má podle Paclta i nedostatek dětských lůžek. Psychiatrickou lůžkovou péči loni v Česku zajišťovalo 32 lůžkových oddělení nemocnic a 19 psychiatrických léčeben. Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 936 lůžek, z nich 419 bylo dětských.