Jihočeský kraj sloučil deset středních škol

České Budějovice - Zastupitelstvo Jihočeského kraje dnes zrušilo pět středních škol a učilišť, které sloučilo s jinými. Důvody byly pokles absolventů základních škol, nadměrná kapacita středních škol a také reakce na poptávku trhu práce, uvedla předkladatelka návrhu a radní Jana Krejsová (ČSSD). Sloučení se neobešlo bez protestů vedení škol i samospráv.

Optimalizací škol by měl kraj v následujících letech ušetřit na mzdových a provozních nákladech 24 milionů korun. Z prodeje objektů by měl utržit asi 12 milionů. Ušetří také na opravách, údržbě a nájmech. Počet pedagogů by měl klesnout o 15 procent, tedy o 425 přepočtených úvazků.

V následujících letech stojí podle analýzy kraje střední školství před nejhlubším propadem. Počty nově nastupujících žáků se v období let 2009 až 2012 propadnou o zhruba 30 procent. Současné využití kapacity škol je zhruba sedmdesátiprocentní. Podíl maturitní a nematuritních oborů by se měl podle koncepce udržet 67:33 procentům. Další etapu optimalizace by měl kraj navrhnout v roce 2014.

Končí gymnázium i střední školy

Zastupitelstvo zrušilo k 1. lednu 2012 českobudějovické Gymnázium olympijských nadějí a sloučilo jej s Gymnáziem v České ulici, ponese název Gymnázium Česká a Olympijských nadějí. Dále zrušilo Obchodní akademii Třeboň a sloučilo ji se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třeboň.

Střední odborné učiliště v Netolicích na Prachaticku se sloučí se Střední školou Vimperk. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Strakonice se sloučí s tamní střední školou řemesel a služeb. Zrušeno bude také Střední odborné učiliště technické Soběslav, které se sloučí s Odborným učilištěm, Praktickou školou a Základní školou Soběslav. Zastupitelé také schválili přemístění Obchodní akademie a Jazykové školy v Písku z Karlovy ulice do budovy tamní Střední zemědělské školy.

V regionu je nyní 96 středních škol, Jihočeský kraj jich zřizuje 77, dvě jsou církevní, dvě obecní a 15 soukromých. Kapacita středních škol zřizovaných krajem je využita ze 70 procent, přičemž gymnázií z 83 a odborných škol ze 64 procent. Navštěvuje je 28 905 studentů.