Vladimír Franz: Chci být autentickým vyslancem občanů v nejvyšší politice

Praha - Umělce a pedagoga Vladimíra Franze přiměli ke kandidatuře na prezidenta jeho studenti. On sám je podněcuje, aby poslouchali, vnímali a přemýšleli. Proto zní jeho motto: Otevřete oči, ale i svou mysl. Nejde mu ale jen o studenty, všichni lidé by podle něj měli začít myslet a používat mozek. Franz je díky svému tetování nepřehlédnutelný: „Bodyart není problém mít, ale je určitým závazkem to nosit.“

Vladimír Franz:

„Kdo sám něco nedělá, a pak už se jenom večer těší na nějaký seriál nebo na něco o vaření, to je málo. Spotřební tvor by se měl zkrátka proměnit v občana.“


Proč byste měl být prezidentem právě vy?

„Domnívám se, že jsem celý život šel uměleckou cestou, to je pojmenování tohoto světa, ale myslím si, že v této době už jenom se vyjadřovat šifrou, obrazem, zkratkou nestačí, a proto jsem se rozhodl, že do toho vstoupím jako občan.“

Co by bylo vaše hlavní téma, kdybyste ve volbě uspěl?

„Mým hlavním tématem, jakožto prezidenta České republiky, by bylo navrátit stát občanům. Jakožto prezident zvolený občany a nesvázaný s politickými stranami či zájmovými skupinami bych chtěl být autentickým vyslancem občanů v nejvyšší politice. Zároveň bych chtěl z této funkce apelovat na celou společnost, aby si šla naproti. Jde o to, že pojmy ztrácejí své původní významy. Jde o to, vrátit pojmům jejich původní význam. Žijeme v době, kdy celá společnost pociťuje něco jako krizi. Ta krize je především mravní. Jde o to, aby se společnost probudila.“

U vás nelze přehlédnout váš nekonvenční vzhled, mám na mysli rozsáhlé tetování na obličeji. Většina světových prezidentů, tedy lidí, s nimiž byste se v případě zvolení potkával, patří asi spíše mezi o něco méně extravagantní osobnosti, přemýšlel jste o tom, jak by vás asi brali z tohoto úhlu pohledu?

„Já myslím, že je nebudeme podceňovat. Jsou určitě tak vzdělaní a tolerantní lidé, aby je zajímalo, co člověk přináší, co je v něm, a ne, jak vypadá. Tolerance a svoboda je předpoklad demokracie.“ 

Tolerance k tomu, jak člověk vypadá, je nepochybně důležitá, ale dovolte mi v této souvislosti jednu otázku. Jak se dnes díváte na to, že vás některé zdroje, někteří lidé spojují s 90. lety a s počátky českého hnutí skinheads?

„To je jednoduché, mně se vždy ošklivilo násilí a jakýkoliv extremismus. Tak mě tenkrát napadlo, zdali by tyto problémové skupiny nebylo možno pozitivně motivovat, aby jejich energie byla vstřícná ku společnosti. K tomu jsem působil jako zúčastněný pozorovatel. To znamená, možná to byl omyl, možná to byla i moje naivita, že jsem si myslel, že to zvládnu jako jedinec, ale co se týče mojí morální integrity, tak to s tím nemá co společné, v tom mám čisté svědomí.“  

Jenom připomínám, že jste například v roce 1990 v časopise Vlasta říkal o útocích na Romy ze strany skinheadů: „Nejsme ti, kdo tyhle bitky vyvolávají, aspoň ne většina z nás. Nechceme násilí za každou cenu, ale člověk by jen měl umět zdravě si prosadit to, co chce.“ Jak jste to myslel? 

„Pane redaktore, to jsou neautorizované články. Já sice chápu, že v nedávné době začaly vznikat určité koláže, ty ale nevypovídají nic o mých názorech, ale o těch, kdo je lepí. To znamená, o mých názorech a o mé mravní integritě to nevypovídá.“

Video Rozhovor s Vladimírem Franzem
video

Rozhovor s Vladimírem Franzem

Rozhovor s Vladimírem Franzem

ud, 20.11.2012

Den se Vladimírem Franzem

Archivní ohlédnutí Vladimíra Franze

Medailonek Vladimíra Franze

Na závěr čtyři anketní otázky:

  • Jmenoval byste vládu, v níž by byli zástupci komunistické strany?

„Po zkušenostech v téhle zemi by se naše elity měly chovat tak, aby tato otázka vůbec nepadla. Myslím, že vymlouvat se na dodržování zákonů, je v tomto případě alibismus. Já nevím jak vy, ale já na červenou nejezdím. Čili odpověď zní ne.“

  • Nechal byste na Hradě vyvěsit vlajku EU?

„V případě nějakého summitu nebo významné události spojené s Evropskou unií ano. Jinak je Pražský hrad symbolem české státnosti, čili běžně ne.“

  • Udělil byste státní vyznamenání členům skupiny bratří Mašínů?

„Ne.“

  •  Souhlasil byste se znovuobnovením trestu smrti?

„Jedná se o absolutní nástroj, ale v rukách lidských. Říkám ne.“

11 dní, 11 profilů v Událostech ČT

Každý den v Událostech ČT představujeme všechny prezidentské kandidáty, tři ženy a osm mužů. S každým z nich prožijeme jeden celý den a on pak krátce po 19:30 v živém rozhovoru vstoupí přímo do hlavní zpravodajské relace.