V ČR žije půl jedenáctého milionu

Praha – V České republice přibylo v minulém roce obyvatel, k 31. prosinci jich na území ČR žilo o 10 700 více než o rok dříve, přesně 10 516 125. Konstatoval to Český statistický úřad (ČSÚ). Počty obyvatel rostou především díky zahraniční migraci. Počet narozených převýšil počet zemřelých o 400.

V roce 2012 se narodilo 108 600 dětí, což je ve srovnání s rokem předcházejícím o pouhých 97 méně. Pokles počtu narozených se tím zastavil, v předešlých letech klesala porodnost daleko výrazněji. V roce 2011 se meziročně narodilo dokonce o 8,5 tisíce dětí méně. Vrchol v  porodním boomu zaznamenali statistici v roce 2008, kdy přišlo na svět 119 600 dívek a chlapců.

Podle předběžných údajů ČSÚ se loni mírně zvýšil i průměrný počet dětí, které se narodily jedné ženě, z 1,43 v roce 2011 na 1,45 dítěte. Mírně stoupl i počet prvorozených dívek a chlapců, naopak dětí druhého a vyšších pořadí opět ubylo. Podle statistiků naopak znovu přibylo dětí narozených nesezdaným párům či svobodným matkám. Zatímco v roce 2011 jich bylo asi 41,8 procenta, loni to bylo 43,4 procenta.

Zemřelo o 1 300 více než o rok dříve, a to 108 200 lidí. Naděje na dožití při narození podle statistiků ale stoupla, u mužů na 75 let a u žen na 80,9. Od ledna do prosince přišlo do Česka 30 300 cizinců, naopak 20 tisíc lidí se vystěhovalo. Migrací tak přibylo v ČR 10 300 lidí, což je ale o 6 600 méně než v roce 2011. Počty lidí, kteří se do republiky přistěhovali, nebo se z ní vystěhovali, se meziročně ale zvýšily. Do ČR přicházeli hlavně Ukrajinci, Slováci a Rusové. Občané Ukrajiny ale byli i mezi těmi, kteří zemi nejčastěji opouštěli. Spolu s nimi z republiky odcházeli i Slováci a Češi.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Zájem o manželství se proti předchozímu roku jen velmi mírně zvýšil. Oddat se nechalo 45 200 párů, v roce 2011 jich bylo o 69 méně. Nejvíce svateb se loni konalo v červnu, září a srpnu. Naopak ubylo rozvedených manželství. Loni úřady rozvedly 26 400 párů, tedy o 1 700 méně než v roce 2011. „Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství ve třetím až pátém roce trvání. Dvě třetiny návrhů na rozvod podaly ženy,“ uvedli statistici.