Zblízka: Jak probíhá rekonstrukce jednoho úseku D1

Praha - Dálnice D1 projde rozsáhlou modernizací, při které se bude rozšiřovat 160kilometrový úsek mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Celková doba oprav se odhaduje na nejméně pět let a spotřebuje se na ni bezpočet kilometrů svodidel, kanalizačních kabelů a rozvodných systémů k budkám SOS. Etap během opravy každého úseku je celkem pět a každá má svoji přesnou dramaturgii.

Jak známo, během oprav se dálnice D1 rozšíří na každé straně o 0,75 metru, aby mohl být v případě uzavírky zachován provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy - to znamená dva pruhy v každém směru. Neopravuje se ale celá dálnice: úsek z Prahy do Mirošovic byl v 90. letech rozšířen na tři pruhy v každém směru a podobné rozšíření se připravuje také v okolí Brna. Na zbylých asi 160 kilometrech se i nadále počítá jen se dvěma pruhy.

Modernizace je rozdělena na 20 úseků mezi jednotlivými sjezdy (most Šmejkalka u Senohrab je samostatný úsek). Nejkratší úsek měří 3 kilometry a nejdelší necelých 15 km. U každého opravovaného úseku budou nainstalovány kamery, které budou detekovat kolony v uzávěře i před ní - tyto informace se budou přenášet do Národního dopravního informačního centra a odtud dál na internet, do mobilních aplikací a také do médií. Řidiče budou navíc o aktuální situaci informovat mobilní vozíky umístěné před uzavírkou. U každého úseku bude nepřetržitě odtahová služba a policie, aby mohly být rychle odstraněny drobné nehody, které způsobují kolony. 

Rekonstrukce každého úseku zahrnuje:

  • opravu konstrukce vozovky,
  • úpravu odbočovacích a připojovacích pruhů a přejezdů středního dělicího pásu,
  • rozšíření dálničních mostů a nadjezdů,
  • opravu kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky,
  • výměnu svodidel v celém úseku,
  • opravu a modernizaci stávajícího systému tísňového volání SOS,
  • doplnění telematických zařízení (informační systémy),
  • výměnu veškerých kabelových vedení ve středním dělicím pásu,
  • doplnění protihlukových opatření

Když se bourají mosty

Modernizace každého úseku je rozplánována do několika etap. Pro řidiče bude znamenat největší komplikace ta část, kdy se budou sundávat nadjezdy nad dálnicí - v této fázi totiž nelze zachovat provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy. Doprava proto během přípravných prací a následného odklízení bude v jednom směru svedena pouze do jednoho pruhu a při samotném odstraňování nadjezdů bude D1 úplně uzavřena.

Bourání mostu na D1Řidiči už si ostatně dvě totální uzavírky mohli vyzkoušet, poprvé se dálnice uzavřela v noci z 8. na 9. června mezi Humpolcem a Jihlavou, uzavírka trvala 13 hodin. Vzhledem k víkendovému provozu ovšem nepřinesla žádné větší komplikace. Ministerstvo dopravy si pochvalovalo, že noční demolice mostu přinesla časovou úsporu 14 dní a finanční úspory v řádech statisíců - proto plánuje podobný postup využít i v budoucnu.

Při druhém uzavření dálnice se už proto bouralo rovnou šest nadjezdů, tři v úseku Loket - Hořice na Benešovsku a tři na Vysočině u Velké Bíteše. Nakonec byla dálnice uzavřena 19 hodin, šlo ale o noc z 5. na 6. července - ani tehdy nenastaly větší dopravní komplikace.


Postupně se bude měnit i šířka jednotlivých jízdních pruhů: pro řidiče bude nejkomplikovanější ta fáze, kdy budou stavebníci opravovat levou nebo pravou polovinu dálnice. Veškerý provoz totiž bude sveden do jednoho směru – jezdit se sice bude v režimu 2+2 pruhy v každém směru, pravý pruh ale bude jen 3,25 a levý pouze 2,5 metru široký. Mezi protijedoucími auty navíc nebudou středová svodidla, ale jen provizorní značení. Řidiči „mohutnějších“ vozidel, jako jsou třeba SUV, tak mohou mít problém se do vyhrazeného pásu vejít. Délka této fáze rekonstrukce se odhaduje na 3,5 měsíce pro každý směr. 

Nultá etapa: přípravné práce

Během příprav předělu ve středním pásu zaberou stavebníci rychlé pruhy v obou směrech. Jezdit se bude v režimu 2+2 s využitím zpevněné krajnice.
Zdroj: ŘSD

Na každém úseku budou stavební firmy nejdřív připravovat předěly ve středním dělicím pásu. V těchto místech budou zabrány rychlé pruhy v obou směrech a doprava bude vedena v režimu 2+2 s využitím zpevněné krajnice. 

První etapa: snesení nosné konstrukce nadjezdů

Při demontáži nadjezdů nelze zachovat provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy. V jednom směru bude doprava svedena jen do jednoho pruhu.
Zdroj: ŘSD

Během této doby nebude možné zachovat provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy, počítá se zde s dopravou v režimu 2+1, 1+2 a na několik hodin s celkovou uzavírkou dálnice. Jednotlivé uzavírky budou v délce několika dní, celá první etapa je naplánována na zhruba 14 dní. 

Druhá etapa: provizorní rozšíření krajnice, práce ve středním dělicím pásu

V další etapě dojde k rozšíření dálnice na každé straně o 0,75 metrů. Při rozšíření krajnice bude zachován provoz v režimu 2+2. Na dlouhých dálničních mostech, které se budou rozšiřovat na obě strany, bude režim provozu 2+1+1, kdy na rozšiřovaném mostě zůstane jen jeden jízdní pruh a druhý se přesune na druhou polovinu mostu, kde budou současně jezdit v protisměru vozidla ve dvou pruzích. Doba trvání této části druhé etapy bude přibližně půldruhého měsíce.

Při práci ve středním dělicím pásu, kde se bude opravovat kanalizace, přeložky a pokládky kabelů, bude provoz veden v režimu 2+2 jízdní pruhy, přičemž levý pruh bude mít šířku 3 metry. 

Třetí etapa: modernizace pravé poloviny

Tato část modernizace je časově nejnáročnější. Stavební stroje zaberou celý pravý pruh dálnice - sice bude zachován provoz v obou směrech, bude ale výrazně omezena šířka jízdních pruhů: 3,25 a 2,5 metru.
Zdroj: ŘSD

Ve třetí etapě bude probíhat kompletní modernizace jedné poloviny dálnice v celém úseku včetně odvodnění pravého jízdního pásu. Až se budou osazovat nosné konstrukce nadjezdů, tak dojde k několika krátkodobým zastavením provozu v délce asi 15 minut. Jinak bude provoz veden v levém jízdním pásu v režimu 2+2, bude ovšem výrazně omezena šírka jízdních pruhů na 3,25 a 2,5 metrů. Na závěr této etapy, která bude mít délku přibližně 3,5 měsíce, bude nainstalováno nové svodidlo ve středním dělicím pásu.   

Mezifáze mezi 3. a 4. etapou:   

Po dokončení oprav pravé poloviny dálnice na ní bude převedena doprava a stavební firmy začnou opravovat levou polovinu - šírka pruhů zůstává stejná: 3,25 a 2,5 metru.
Zdroj: ŘSD

Mezi 3. a 4. etapou bude asi týdenní mezifáze, kdy bude doprava převedena na již opravenou polovinu dálnice. Šířka dvou jízdních pruhů zůstává 3,25 a 2,5 metru.

Čtvrtá etapa: modernizace levé poloviny

V další fázi bude modernizace pokračovat rekonstrukcí levého jízdního pásu. Stejně jako ve 3. etapě bude zachován provoz v režimu 2+2 se šířkou 2,5 a 3,25 metru.  

Po skončení 4. etapy ještě budou pokračovat dokončovací práce ve středním dělícím pruhu. Provoz bude zachován v režimu 2+2, šírka jízdních pruhů bude 3,5 a 3 metry.
Zdroj: ŘSD

Po skončení 4. etapy ještě budou pokračovat dokončovací práce ve středním dělicím pruhu, jako je odstraňování dočasných svodidel a zafukování optických kabelů, vegetační úpravy a podobně. Během této doby bude provoz veden v režimu 2+2 se šířkami pruhů tři a 3,5 metrů. Po skončení těchto prací bude modernizace na daném úseku dokončena.