Kdy začít s výukou druhého jazyka?

Praha - Počet rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti uměly kromě mateřštiny ještě jeden či více jazyků, stoupá. Kdy ale s výukou druhého jazyka začít? Ve školce, v první třídě nebo až klasicky ve třetí třídě základní školy, kdy už je výuka anglického jazyka povinná?

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Pavel Wellner

Názory na výuku cizích jazyků u předškolních dětí se velice různí. Podle některých odborníků by se mělo začít s výukou cizích jazyků v době, kdy roste mozek, tento proces trvá přibližně do šesti let věku. Mnozí psychologové ale doporučují rodičům, aby se věnovali svým dětem, co se cizích jazyků týče, už od narození. 

Básničky, písničky a pohádky - škola hrou se osvědčila

„Pokud se rodiče rozhodnou začít u dětí s osvojováním cizího jazyka v raném věku, je nejvhodnější používat přirozené postupy, které známe při osvojování mateřštiny, jako jsou písničky, říkadla, pohádky a hry. Je důležité vytvořit rituály, kdy se ten jazyk používá. Děti v přirozeném prostředí školky mluví v některých situacích plynule česky a někdy anglicky,“ popsala Eva Cichoňová, ředitelka ZŠ a MŠ Angel, která se výuce angličtiny věnuje. 

„Je ideální, když se rodiče při učení jazyka stanou průvodci svých dětí. Dobré je, když jeden rodič mluví jedním jazykem a druhý druhým. Pokud je to tak, že rodič nemluví druhým jazykem, může využívat CD při jízdě v autě, DVD, pohádky a tak dál,“ poradila Cichoňová.

Video Rozhovor s ředitelkou školy Evou Cichoňovou
video

Rozhovor s ředitelkou školy Evou Cichoňovou

Rozhovor s ředitelkou školy Evou Cichoňovou

240913

Cizí jazyky v mateřských a základních školách

Dětem jde, podle učitelů v mateřských školkách, učení lépe než dospělým. „Děti nemají ostych. Mají tu ve školce dvě období. První je naslouchací, kdy vstřebávají, co se děje, prvním našim úspěchem je, že reagují na naše pokyny. Ve druhém období na nás začínají mluvit a skládají krátké věty. Ve třech letech je komunikace s rodilým mluvčím na základě posunků a obrázků. Mluví na něj česky a on jim odpovídá anglicky. Když jsou starší, tak pochopí, že jim česky nerozumí, tak se snaží složit větu,“ popsala učitelka Petra Kučerová.

Dítě musí jasně vědět, kdy se který jazyk používá

Mnozí rodiče se obávají, že pokud se se svými dětmi začnou brzy učit cizí jazyk, budou se jim jazyky plést s mateřštinou. „Důležité je si určit rutiny a časy, kdy se s dítětem budete učit, a dodržet čas pro angličtinu, nebo osobu, aby bylo dítěti jasné, kdy se jazyk používá,“ dodala Cichoňová. 

Výuku cizích jazyků už nabízí přes 60 % mateřských škol. Angličtina ve školkách zcela dominuje a poptávka rodičů stále roste. Psychologové ale varují, osvojovat si cizí jazyk v předškolním věku by měly začít jen děti, které jsou zcela v pořádku.