Vědci vytvořili profil současných migrantů. Klíčovým faktorem je velikost města, odkud pochází

Experti z University College v Londýně popsali, jací lidé v současnosti nejčastěji migrují. Ukázalo se, že se liší migrace uvnitř země a ta mezinárodní. Studie prokázala, že na migraci má zásadní vliv velikost města, odkud migranti pocházejí. Lidé z menších měst, tedy aglomerací se 100 000 a méně obyvateli, mají dvakrát větší pravděpodobnost, že se z nich stanou migranti, než obyvatelé metropolí s miliony lidmi.

Současně z dat analyzovaných londýnskými vědci vyplývá, že pokud tito lidé migrují, nejčastěji se usazují v podobně velkých městech – snaží se v tom kopírovat svůj původní životní styl. To stejné platí také u obyvatel velkých měst. Pravděpodobnost, že se z nich stanou migranti, je sice výrazně nižší, ale když už se to stane, tak míří do velkoměst.

Hlavní autor studie, matematik Rafael Prieto Curiel, popsal, v čem jsou tyto výsledky tak důležité: „Mohou mít dopad na migrační politiku v budoucnosti – vlády budou schopné lépe předpovídat, kam a odkud budou lidé v jejich zemích migrovat.“

Migrace podle něj není z principu negativní jev, ale objevuje se mnoho problémů v integraci migrantů: „Migranti přispívají k prosperitě své nové vlasti svými dovednostmi i aktivitami, ale migrace vyžaduje integraci sociálních systémů a plánování, aby to umožnilo jejich kvalitní usazení v novém prostředí, kde se budou moci lokálně plně zapojit.“

Integrace je zásadní

Podle vědce je právě integrace klíčovou částí migrace: pokud se budou vlády pokoušet usazovat migranty do prostředí, kde nemají šanci zapadnout, nemůže to fungovat – budou pak vznikat problémy jak u migrantů, tak u původního obyvatelstva.

Profesor Stephen Bishop, který pracoval na matematickém modelu této studie, vyzdvihl jeho výhody: „Tento nový model zatím na migrační vzorce nebyl použitý. Aplikovali jsme ho na vliv velikosti měst na migraci. Společně s dalšími daty o vzdálenosti migrace máme teď důkazy o tom, jaký je systém migrace.“

Co bude dál?

Podle tohoto vědce se dá tento model využít na přesnější předpovědi migrujících populací, protože se vyhýbá předsudkům, jež byly obsažené ve starších studiích. Vědci vycházejí z dat o vzorech migrací ve Spojených státech, a to jak vnitrozemské, tak i ze zahraničí.

Ukazuje se, že u migrantů ze zahraničí je o něco vyšší pravděpodobnost, že zamíří přímo do velkých měst – preferují co největší metropole. Podle vědců za to může fakt, že právě tam najdou s největší pravděpodobností někoho, kdo pochází z podobné kultury, a také je tam největší pravděpodobnost nalezení práce. Právě tématu mezinárodních migrantů se chtějí britští vědci věnovat v pokračování této studie.