Korálové útesy ztratily od padesátých let polovinu své prospěšnosti lidstvu

Korálové útesy jsou pro lidstvo zásadní – pomáhají mu nejen s obživou, ale také s ochranou proti bouřkám, povodním a dalším krizím. Jenže za posledních sedmdesát let tuto schopnost ztrácejí, varují v nové studii experti z Univerzity Britské Kolumbie.

Studie zveřejněná organizací One Earth odhalila problematický stav korálových útesů na celém světě a dopad této krize na světové ekosystémy. Výzkumníci zjistili, že schopnost korálových útesů zajišťovat ekologické role, které lidstvo využívá, se od padesátých let dvacátého století snížila o polovinu.

  • V češtině se používá podoba slov koráli i korály. Zatímco výraz koráli označuje živé organismy, pojem korály popisuje jejich kamenné schránky. První je tedy životné („koráli umřeli“), druhé neživotné („korály jsou poškozené“).

Autory výzkumu jsou biologové a ekologové z Univerzity Britské Kolumbie. Podle studie zajišťují korálové útesy lidem velké množství „ekologických služeb“ – mezi ty nejdůležitější patří například poskytování potravy (v podobě ryb), ale také ochrana před bouřemi a povodněmi.

Ve výzkumu se ukázalo, že korálová společenstva tuto roli rychle ztrácejí. Za zhoršující se stav je přitom zodpovědná právě lidská aktivita, například nadměrný rybolov, změna klimatu a ničení biotopů.

Lidstvo korály potřebuje

Tato studie nabízí první komplexní pohled na to, jak tyto lidské činnosti ovlivňují schopnost korálových útesů poskytovat lidem základní výhody a služby. Výzkum vedl profesor Tyler Eddy. Podle něj výsledky jasně ukazují, že korálové útesy je třeba chránit. „Je to výzva k akci – slyšíme to stále znovu a znovu z různých výzkumů, ať už v oblasti rybolovu, nebo biologické rozmanitosti,“ upozorňuje Eddy.

„Víme, že korálové útesy jsou zásadními pro biologickou rozmanitosti. A zachování této biologické rozmanitosti nejen chrání přírodu, ale také podporuje lidi, kteří tyto druhy využívají ke kulturním účelům, obživě a živobytí.“


Výzkumníci analyzovali desetiletí vývoje korálových útesů na základě údajů z různých průzkumů a studií. Podle hlavního autora studie Williama Cheunga tento výzkum vypovídá o důležitosti toho, jak se lidstvo stará o korálové útesy nejen v regionálním i globálním měřítku a o živobytí komunit, které jsou na nich závislé.

Výzkumníci také zaznamenali výrazný pokles úlovků ryb. Studie zjistila, že vrcholu dosáhly v roce 2002 a poté neustále klesaly.