Jako ze Hry o trůny. Švédští archeologové odkryli záhadný masakr z 5. století

Před 1500 lety se ve Švédsku odehrál masakr, který svou brutalitou připomíná scény dnes viděné snad jen ve slavném seriálu HBO Hra o trůny.

Na pobřeží ostrova Öland stála osada Sandby Borg. Když na ni zaútočili neznámí ozbrojenci, nebylo z ní úniku. Archeologové našli těla jejích obyvatel v domech, kde se lidé před svými vrahy ukrývali, nebo na ulicích, když prchali. Nikdo je ani nepohřbil, těla zůstala ležet na místech, kde lidé umírali.

Na tomto masakru je podivné, že útočníci nesebrali nic z pokladů, které se v osadě skrývaly – zůstaly tu třeba i drahé šperky nebo tehdy cenné římské mince. Nálezy, které archeologové odhalili, ukazují brutalitu, se kterou útok proběhl. V jednom z domů byl zabit starý muž úderem do lebky, takže spadl do otevřeného krbu, kde část jeho těla uhořela. Na jiném místě zase mladý chlapec, zřejmě prchající, zakopl o jiné mrtvé tělo a pak na tomto místě zemřel.

Celé místo má mezi místními velmi špatnou pověst, dokonce varovali archeology, aby se lokalitě úplně vyhnuli. Přesto tady archeologové intenzivní výzkum provedli: trval tři roky a nyní byly jeho výsledky zveřejněné v odborném časopise Antiquity. Vědci tvrdí, že vesnici zničila jediná událost, po níž se pro osadu zastavil čas.

V polovině pátého století byla Sandby Borg prosperující vesnice, pro větší bezpečí obyvatel vybudovaná za zdmi hradiště. Poté, co na ni zaútočili neznámí vrazi, se do ní nikdo nikdy nevrátil, ani aby pohřbil mrtvé, ani aby vyplenil drahocennosti, které tu zůstaly, a dokonce ani aby odvedl dobytek. Ten pak uhynul v chlévech hlady.

Množství mrtvých těl bylo zarážející, v jednom domě jich archeologové našli devět. Mezi mrtvými těly se našly římské zlaté mince, stříbrné šperky i ozdoby vlasů, skleněné korálky i lastury importované od Středozemního moře. Mrtví tu zůstali tlít, dokud čas nezničil střechy, které pak těla pohřbily až do dvacátého století. Archeologové našli dokonce i zbytky posledních jídel, které měli vesničané: u jednoho ohniště byla nalezena půlka slanečka, jinde zase kuchyňské hrnce rozdrcené kolabujícími střechami.

Archeologové začali s průzkumem poté, co se objevily informace o tom, že se o osadu začali zajímat „lovci pokladů“, amatérští archeologové, kteří by lokalitu vyplenili.

Co se vlastně stalo?

O tom, co se mohlo ve vesnici odehrát, se nezachovaly žádné psané doklady. Jediné, co se zachovalo, jsou historky, které varovaly, že jde o nebezpečné, nebo dokonce prokleté místo. „Myslím, že to, co se tu stalo, si lidé zapamatovali, a celé místo se pak stalo spojené se silným tabu, které se pak přenášelo staletími,“ uvedl archeolog Ludwig Papmehl-Dufay, který tuto lokalitu zkoumal.

Archeologové začnou v létě další ročník výzkumů, již čtvrtý. Za uplynulé tři sezony už ale narazili na obrovské množství záhad, na které budou hledat odpovědi spoustu let. Například v lebce jednoho z mužů byly objeveny zaražené čtyři ovčí zuby. Podle archeologů by se mohlo jednat o posmrtnou urážku, která vychází ze starověkého zvyku, že mrtvému se na jazyk nebo na oči položí mince, které mu usnadní cestu do posmrtného života. Nedaleko od tohoto těla vědci objevili drobné kůstky, které svědčí o tom, že pozabíjeny tu byly i ty nejmenší děti.

Přestože tu celkem bylo zatím nalezeno 26 mrtvých těl, mezi nálezy nebyla jediná zbraň; archeologové spekulují, že si je mohli vzít neznámí útočníci jako nějaký druh trofeje. Případně je možné, že jsou dodnes uložené někde nedaleko, protože se staly prostředkem obětního rituálu.

Některé nálezy z osady Sandby Borg
Zdroj: Daniel Lindskog/ Antiquity

Malý pád před velkým pádem

Ostrov Öland byl v době, kdy Evropě vládl Řím, velmi bohatým místem, Svědčí o tom nálezy jak mincí, tak i luxusního zboží z cizích krajů. Jedna z hypotéz zní, že mohly být odměnou žoldnéřů, kteří se odsud vydávali sloužit vojevůdcům po celé Evropě. Po celém ostrově byly nalezené základy více než tisíce kamenných domů a 15 hradišť – jen jediné, Sandy Borg, ale postihla takové zkáza. Zajímavá je pro archeology i doba, kdy se to stalo: bylo to ještě předtím, než padla Římská říše, tedy než spolu začaly místní kmeny bojovat o moc.

Archeologové zatím plně odkryli jen tři domy z 53, které se podařilo v hradišti objevit. Doufají, že se jim v dalších letech povede zjistit, kdo mohli být útočníci, a snad se tak podaří i odhalit, proč byla vesnice tak brutálně zlikvidována. V současné době je v Kalmarském krajském muzeu výstava, která o vesnici ukazuje, co se podařilo najít.

Vydáno pod