Belize zachránila svůj korálový útes. Je to vzor pro zbytek světa

UNESCO se rozhodlo vyřadit korálový útes v Belize ze seznamu ohrožených přírodních a kulturních památek, které by mohly zaniknout. Ve zprávě experti konstatovali, že na místě došlo k úžasným úspěchům v záchraně tohoto vzácného ekosystému.

Belizský korálový útes objímá pobřeží tohoto karibského státu, má délku přes 298 kilometrů. Žije tu přes 500 druhů ryb, 106 druhů korálů, několik druhů želv a obrovské množství bezobratlých. Unikátním obyvatelem zdejšího ekosystému je také kapustňák širokonosý, až šest set kilogramů vážící býložravý mořský savec.

Tato oblast, která se skládá ze 400 ostrovů a ostrůvků, tří atolů a množství mangrovů, lagun a dalších míst, kde mohou žít ohrožená zvířata, tvoří asi čtyři pětiny Mezoamerického korálového bariérového systému. Ten začíná u poloostrova Yucatán a táhne se až k Hondurasu. Je to největší korálový útes na severní polokouli a současně druhý největší na světě – po velkém australském Bariérovém útesu.

Roku 1996 se útesy u Belize dostaly na seznam dědictví UNESCO s tím, že jde o výjimečné prostředí, kde existují korály ve zcela panenském stavu. Roku 2009 ale UNESCO musela oblast zařadit do seznamu objektů v ohrožení. Proč? Nadměrná těžba a průnik těžkého průmyslu do důležitých a dříve nenarušených oblastí.

Politické rozhodnutí

Naštěstí do řešení situace vstoupila belizská vláda – vyslechla námitky ekologů a expertů na environmentální témata. Během devíti let se povedlo v zemi zavést zákony, které zabránily dalšímu odlesňování a těžbě v kriticky důležitých částech útesu.

Současně se podařilo prosadit, aby se některé části korálového útesy staly chráněnými rezervacemi, kde se nesmí lovit a příroda se může vyvíjet podle svých potřeb.

V současné době existuje takových zón sedm; tvoří přibližně dvanáct procent celkové rozlohy bariérového útesu. Na podzim roku 2017 navíc místní zákonodárci schválili absolutní moratorium na těžbu ropy i na veškeré aktivity spojené s jejím hledáním.

Podle webu BBC se k podobnému kroku zatím odhodlalo jen několik států světa, které nadřadily dlouhodobé zájmy ekologické stability před krátkodobým ziskem z těžby ropy. Místo toho bude Belize věřit, že její neporušené korálové útesy budou dlouhodobě lákat turisty, kteří zde v delším horizontu utratí ještě více peněz.