Australský Velký bariérový útes po letošním horkém létě opět vybledl

Letecké snímky ukázaly, že australský Velký bariérový útes, největší korálový útes světa, po letošním horkém australském létě opět vybledl. Ztráta barvy signalizuje uhynutí korálů, na vině jsou nejspíše únorové vysoké teploty mořské vody. V posledních pěti letech je to již potřetí, kdy k takovému rozsáhlému poškození útesu došlo, píše BBC.

Velký bariérový útes měří přes 2300 kilometrů a rozkládá se podél severovýchodního pobřeží Austrálie. Od začátku 80. let je na seznamu UNESCO. Ve skutečnosti se jedná o systém několika útesů, z nichž některé vystupují nad hladinu. Utváří ho několik stovek druhů korálů, bariéra poskytuje útočiště mnoha druhům ryb, ptáků, mořských hadů, plžů a mlžů a představuje bohatý a složitý ekosystém.

V posledních letech ale útes ohrožují stoupající teploty mořské vody, které ničí korály a narušují místní ekosystém. Jeho ochranou se zabývá úřad pro správu mořského parku Velký bariérový útes (GBRMPA), který každých pět let zhodnocuje jeho stav a vyhlídky do budoucna.

Podle Davida Wachenfelda z úřadu GBRMPA je letošní poškození závažnější než dvě předchozí, ke kterým došlo v letech 2016 a 2017 a z nichž se ekosystém útesu ještě ani nestačil vzpamatovat. Některé části bariéry jsou zasaženy více než jiné, severní a střední část vybledla pouze mírně, což podle Wachenfelda znamená, že útes se v těchto místech nejspíše dokáže obnovit.

Wachenfeld podtrhuje, že kvůli klimatickým změnám dochází k poškození útesu častěji a ve větším rozsahu. „Pořád představuje pulzující a dynamický systém, ale míra jeho poškození se stále stupňuje. Jeho stav musíme vnímat jako pobídku k tomu, abychom začali aktivně bojovat proti klimatickým změnám,“ domnívá se vědec.