Zapomenutý trojúhelník Ilemi v Africe je místo, které neustále mění své hranice

Mezi Etiopií, Jižním Súdánem a Keňou se nachází trojúhelníková část země zvaná Ilemi, která má přes sto let pohyblivé hranice. Jde o sporný kousek země, který se stal kvůli neustálým konfliktům mezi kmeny Turkana a Nyangatom jednou z nejchudších oblastí na planetě.