Německo zaplatilo poslední část dluhu z první světové války

Berlín - Dvaadevadesát let od konce první světové války dnes Německo zaplatilo poslední splátku válečného dluhu. Splátku země převedla na účty soukromých finančníků, kteří pohledávky převzali. Splacení 70 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun) uzavřelo dlouhý příběh odškodného, jež podle historiků do značné míry přispělo k vzestupu nacistického režimu a tím i k rozpoutání druhé světové války.

Podle mírové smlouvy, kterou v roce 1919 podepsaly vítězné mocnosti s Německem ve Versailles, bylo Německo označeno za jediného viníka první světové války. Byly mu uloženy reparace za škody způsobené vítězům v letech 1914 až 1918 a v roce 1921 byla jejich výše vyčíslena na 6,6 miliard liber. V tehdejších cenách to byla nepředstavitelná částka a podle některých historiků Německo nebylo schopno takový závazek vůbec zaplatit.

„Reparace byly velmi složitým problémem a záhy se ukázalo, že bude neřešitelným problémem, aby Německo splatilo celou tu uvažovanou astronomickou částku,“ podotkl historik práva PF UK Jan Kuklík. Ještě ve dvacátých letech vítězové dvakrát reparace výrazně snížili, přesto jejich splácení nakonec vyústilo ve vážné hospodářské problémy Německa. Neutěšená ekonomická situace pak přispěla k vzestupu Adolfa Hitlera a jeho nacistické strany. Hitler po nástupu k moci přestal reparace platit.

Reportáž Davida Miřejovského (zdroj: ČT24)

Až v roce 1953 se USA, Británie a Francie se západním Německem dohodly na restrukturalizaci dluhu. Londýnská dohoda z roku 1953 splatnost poslední části reparací podmínila sjednocením Německa. Západoněmecká vláda poté začala dlužnou částku znovu splácet.

Když se obě části Německa 3. října 1990 spojily, rozběhla se dvacetiletá lhůta, v níž musela být tato poslední část reparací splacena. U této poslední části reparací šlo o splátky úroků mimo jiné z obligací Dawes a Young z dob takzvané Výmarské republiky.

Reparace platila po první světové válce i Praha. V tzv. platbě za osvobození byla i část státního dluhu Rakousko-Uherska, který Československo převzalo jako jeden z nástupnických států. Mocnosti původně požadovaly nereálné částky. Až v roce 1929 politici dohodli, že ČSR zaplatí tři miliardy korun. Splácení dluhů z první světové války se táhlo dokonce déle než reparace za druhou světovou válku. Poslední dluhy z druhé války byly vyrovnány splátkou Spojeným státům americkým už v roce 1988.

Reparece po 1. světové válce
Zdroj: ČT24/Reuters