Zlínské muzeum poslalo vzácné knihy na ozdravnou kúru do Německa

Vzácné tisky z Muzea jihovýchodní Moravy odkyselí v Německu (zdroj: ČT24)

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně poslalo do Německa nejohroženější knihy ze svých sbírek. Tam je čeká odborné ošetření, které prodlouží jejich život. Jde převážně o vzácné bible staré až pět století. Převoz sedmi tisků náboženské povahy zajistil speciální vůz odolný proti výbuchu.

O odkyselení vzácných sbírkových předmětů Muzea jihovýchodní Moravy se postará odborná německá firma, která se už osvědčila i pražské Národní knihovně. „Knihy projdou několika chemickými procesy a ošetří se jako celek, to znamená bez nutnosti je rozešít, rozebrat. Se zachováním všech historických prvků, jako jsou švy, usně, a tak dále,“ vysvětlil ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec.

Metoda papersave swiss je využívána k hromadnému odkyselování knih a archivních dokumentů v kapalném prostředí založeném na sloučeninách hořčíku a titanu. Výsledkem je neutralizace kyselin v papíru, ve kterém se také vytvoří alkalická rezerva.

Nejstarší je Melantrichova bible s dřevoryty

Nejstarší a největší mezi sedmi vybranými poklady je Melantrichova bible. „Byla vydána v roce 1561 v Praze právě Jiříkem Melantrichem z Aventina. Dřevoryty, které doplňují biblické příběhy, měly pomoci věřícím lépe pochopit biblické příběhy,“ řekla knihovnice zlínského muzea Veronika Balajková.

Nejobjemnější exemplář pak představuje vazba, která knih obsahuje hned několik. „Vazba byla velice drahá. Konkrétně se jedná o svazek pěti knih s náboženskou tematikou. Až ta pátá ve svazku je takzvaná Biblia Lutheri,“ popsala knihovnice.

Zásilka knih je pojištěná na deset milionů korun

Původně přísně utajovaná Bible hallská byla vytištěná před třemi sty lety v Německu v češtině. I ona se do Německa dočasně vrátí. „V době, kdy byla vytištěna, na našem území bylo povoleno pouze katolické náboženství. Takže tyto protestantské bible k nám byly v podstatě pašovány. Valaši si svoje náboženství zkrátka udrželi. Tvrdé palice,“ uvedla Balajková.

Zlínská zásilka je pojištěná na deset milionů korun, její převoz zajišťuje speciální vozidlo odolné proti výbuchu. Zpátky do muzea by se knihy měly vrátit do Vánoc.