Zaniklá krajina severozápadních Čech: Těžba uhlí ji změnila navždy

Univerzita J. E. Purkyně se spolu s Národním památkovým ústavem rozhodla připomenout zaniklou přírodní a kulturní krajinu severozápadu Čech. Oblast patří k těm, které v Evropě zasáhla povrchová těžba uhlí nejvíce. Na dvoudenní konferenci s názvem Zaniklá krajina severozápadních Čech chtějí její pořadatelé připomenout, že těžba uhlí s sebou nese nezvratný zásah do podoby krajiny a bez možnosti návratu ničí lidská sídla. Prohlédněte si dobové snímky obcí i srovnávací fotogalerii – z doby, kdy se těžilo, a dnes.

Těžba se dotkla na Mostecku řady obcí. Některé v jejím důsledku zanikly, například Bylany či Žihlice, jiné byly připojeny jako osady k městu Most. Tento osud postihl Rudolice nad Bílinou, jejich velká část byla ale později také zlikvidována.

„Důsledky tohoto nevratného zásahu nejsou dosud zdaleka vyčísleny a popsány ve všech ekonomických, společenských a kulturních souvislostech,“ vysvětlili organizátoři konference. Ničení lidských sídel je podle nich spojeno s konkrétními osudy lidí, historií, sociální i kulturní pamětí a identitou. Krajinu se navíc stále nedaří rekultivovat.

Severozápad Čech patří k evropským regionům, které těžba uhlí postihla nejvíce. „Souvisí s ní i množství problémů, s nimiž se v minulosti tento kraj potýkal a stále potýká,“ uvedli pořadatelé.

Konference začala v Ústí nad Labem u příležitosti druhého výročí částečného prolomení těžebních limitů v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve. Přednášky a diskuse se zaměřovaly zejména na zánik sídel a architektonických i krajinných reliktů v oblasti těžby.

Zájemci mohli navštívit projekci dokumentárních filmů ze 70. a 80. let minulého století, které s problematikou souvisí. V kině Hraničář promítali snímky jako Zánik a zrození města Mostu, Paměť v terénní nerovnosti nebo Daň za světlo. Na čtvrtek pořadatelé naplánovali exkurzi do těžební oblasti.