Ve Šternberku se má vyrábět olej z plastů. Zastupitelé se obávají zhoršení životního prostředí

Radnice ve Šternberku na Olomoucku nesouhlasí se záměrem společnosti ADI OIL vybudovat ve městě první technologii na výrobu minerálního oleje z nerecyklovatelného plastového odpadu v Česku. „Vadí nám umístění plánovaného provozu v těsném sousedství obytné zástavby a nejasnosti ohledně jeho dopadu na životní prostředí,“ řekl starosta Šternberka Stanislav Orság (ODS).

Podle investora je ale provoz na výrobu minerálního oleje z plastů bezpečný a bude mít jen minimální vliv na kvalitu ovzduší v okolí. Šternberská radnice již kvůli záměru firmy ADI OIL požádala odborný ústav při ČVUT v Praze o posudek, ze kterého podle starosty Orsága vyplynulo několik závažných nejasností.

Odborníci podle starosty na jednu stranu záměr z pohledu nakládání s nerecyklovatelným plastovým odpadem hodnotili pozitivně, avšak upozornili na to, že je třeba vyjasnit některá rizika.

Technologie má být instalována v zastavěné části Šternberka jen pár desítek metrů od panelového sídliště. Zařízení má tavit drcený plast se spoustou příměsí, takže při tepelném zpracování mohou unikat do okolí nebezpečné toxické látky. 

Na výstupní části technologie vychází minerální olej, plyny a pevná složka. Není úplně jasné, jak se nečisté plasty promítnou do výstupů, zda to nebude znamenat znečištění ovzduší a minerální olej nebude kontaminován.
Stanislav Orság
starosta Šternberka

Technologie na přeměnu drceného plastového odpadu v minerální olej má produkovat plyn, který bude spalován. „Může vzniknout riziko požáru nebo výbuchu. I to spalování může s ohledem na vstupní podmínky znamenat znečištění ovzduší,“ řekl Orság. Otazníky má i nad hlukem provozu.

Projekt firmy ADI OIL je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA. „Zařízení je určeno ke zpracování nerecyklovatelné části vytříděného plastového odpadu a jeho přeměny na využitelný minerální olej, čímž zefektivňuje míru recyklace a snižuje množství vytříděného plastového odpadu, který je nakonec skládkován/spalován,“ uvedla společnost v oznámení k řízení EIA.

Ročně má zpracovat stovky tun plastů

Plánovaný provoz na západním okraji Šternberka má ročně zpracovat až 348 tun plastového odpadu. „Minerální olej je využitelný jako meziprodukt pro výrobu chemických látek v petrochemickém průmyslu, jeho odběratelem budou rafinérie,“ uvedla společnost ADI OIL.

Šternberk se podle ADI OIL má stát prvním městem v Česku, kde bude depolymerizační zařízení na výrobu minerálního oleje z nerecyklovatelného plastového odpadu instalováno. „Je zde předpoklad, že se stane pilotním projektem na rozšíření této technologie,“ tvrdí firma.

Podle zpracovatele posudku Josef Gresla byla technologie už odzkoušena v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku, takže je bezpečná a její dopad na kvalitu ovzduší v okolí plánovaného provozu bude minimální.