SŽDC převezme Kliniku v pátek, aktivisté zatím zůstávají

V pátek převezme budovu staré polikliniky na pražském Žižkově její nový vlastník, Správa železniční dopravní cesty. Státní organizace, která objekt převezme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, potom začne připravovat rekonstrukci, aby mohla na Žižkov přestěhovat své zaměstnance. Konflikt s aktivisty, již Kliniku obývají, SŽDC neočekává.

Zástupci SŽDC převezmou v pátek dopoledne klíče od bývalé polikliniky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Následovat by měla prohlídka objektu a dokumentace jeho technického stavu. Reprezentanti železniční správy tak narazí na aktivisty z Autonomního sociálního centra Klinika, kteří budovu obývají. Jednání s nimi ale v plánu podle mluvčího SŽDC Jakuba Ptačinského není.

Konflikt s nimi mluvčí neočekává, klidný průběh předání předpokládají i sami aktivisté. „Podle našich informací se nejedná o to, že bychom měli budovu přímo vyklidit, ale jen se požaduje naše součinnost,“ řekl Arnošt Novák z kolektivu Kliniky.

Nakonec ale nejspíše bude muset autonomní sociální centrum odejít. SŽDC chce budovu rekonstruovat, poté v ní budou sídlit její zaměstnanci.

O léta opuštěnou budovu začala koncem roku 2014 přetahovaná. Krátce poté, co ji obsadili squatteři, vyšlo najevo, že ji chtěla využívat Generální inspekce bezpečnostních sborů. Později se o ni hlásil Úřad práce, pokoušela se ji získat i Praha, ale nakonec připadla Správě železniční dopravní cesty, která pečuje o státní majetek na železnici – koleje, zabezpečení, nástupiště a od letošního léta i nádražní budovy – a také na drahách organizuje provoz.

Aktivisté z Autonomního sociálního centra Klinika přitom chtěli budovu využívat i nadále. Rok ji měli pronajatou, ale od letošního března již smlouvu nemají. Dvakrát v průběhu jara vyklidila objekt policie, jež přijela hledat ohlášenou bombu. Squatteři se ale vždy vrátili. ÚZSVM se s nimi soudí o vyklizení budovy a uložil jim pokutu přes 150 tisíc korun za její neoprávněné používání. Část pokuty už aktivisté zaplatili z příspěvků dárců.