Sucho může ohrozit zásobování Brna pitnou vodou. V Březové a Víru je jí málo

V Brněnské vodárenské soustavě existuje reálné riziko ohrožení zásobování pitnou vodou v případě, že bude pokračovat sucho. Vodárny a kanalizace proto na základě nepříznivé situace a pesimistického výhledu loni na podzim nastartovaly adaptační program „SUCHO v BVK“. Jeho součástí je řada projektů, které mají zajistit zásobování pitnou vodou.

Klíčový zdroj podzemní vody pro Brno je v prameništi Březová nad Svitavou. Jeho vydatnost v poslední době klesá natolik, že nelze zabezpečit dostatek pitné vody bez kombinace s povrchovými zdroji.

Loni byla průměrná využitelnost 830 litrů za vteřinu a pro letošek byl plán 770 litrů. Postižená je vzhledem ke srážkovému deficitu i Vírská nádrž, vyplývá z výroční zprávy Brněnských vodáren a kanalizací.

V Březové byly loni hladiny v obou jímaných horizontech na historických minimech a Vír na tom byl nejhůř loni v listopadu, kdy byla hladina přehrady o mnoho metrů pod normální výškou. Kvůli tomu pak hrozí i zhoršení kvality vody. Pesimistický výhled na Víru spravila na srážky bohatá zima.

Hlavním úkolem, jak se bránit suchému období, je zlepšení zasakovacích podmínek prameniště v Březové, protože jímaná voda pochází prakticky jen z dešťových srážek. Součástí adaptace jsou podle výroční zprávy dílčí projekty, které mají zajistit pokrytí všech poskytovaných služeb včetně příprav řešení pro případ, kdy by nebylo možné zajistit dostatečné dodávky pitné vody.

Vodárnám se mimo jiné daří dlouhodobě snižovat také ztráty na vodovodní síti, jejich podíl činil na vyrobené vodě loni jen mírně přes devět procent. Dlouhodobě toto číslo snižují a patří k nejnižším v republice.

Brněnská vodárenská soustava, jejíž součástí je Brno, řada obcí a měst na Brněnsku a také obce pod Vírskou nádrží, potřebuje ročně zhruba 30 milionů metrů krychlových pitné vody a spotřeba každoročně mírně roste. Každou vteřinu tak jde o 950 litrů vody.