Školáci udržovali jihlavský židovský hřbitov

Jihlava - Školáci z malé vesnické školy dnes během ředitelského volna udržovali židovský hřbitov v Jihlavě. Vyčistili náhrobky na pomnících obětem holocaustu - mezi více než tisícovkou hrobů jsou i památníky obětem první a druhé světové války. Ve čtvrtek na státní svátek se kladly věnce po celé zemi u různých památníků. Na tento židovský hřbitov ale nikdo nezavítal.

Že si na zdejší Židy nikdo nevzpomněl, mrzí i jihlavského historika Jaroslava Vilímka. Děti z malé vesnické školy ve Velkém Beranově se ale rozhodly, že i ve dni ředitelského volna vezmou kbelíky, hrábě, lopatky a motyčky a památníky obětem válek trochu zkulturní. „Při příležitosti oslavy osvobození jsme se domluvili s panem Vilímkem, že očistíme pomník padlým Židům z první a druhé světové války,“ sdělila Jaroslava Zadražilová, učitelka základní školy ve Velkém Beranově.

Děti z Velkého a Malého Beranova se zapojily do projektu židovského muzea Zmizelí sousedé a pátrají po židovských předcích z jejich vesnic, kteří se už nikdy nevrátili domů. „Pátráme po rodině Adlerových a malujeme obrázek jejich pomníku,“ prozradila žákyně Aneta Simandlová. Obrázky a také další dokumenty o zmizelých sousedech, které se dětem podaří nashromáždit, budou vystaveny na podzim v obřadní síni jihlavského hřbitova.