Na Vysočině nechtějí větrné elektrárny

Jihlava - Dvacítka občanských sdružení se spojila, aby bojovala proti výstavbě dalších větrných elektráren na Vysočině. Považují ji totiž za živelnou a nekontrolovatelnou. Výstavbou větrníků se budou zabývat i zastupitelé kraje. Občanská sdružení dopisem varují obyvatele Vysočiny a hlavně úředníky před zdravotními riziky, znehodnocením krajiny, před pochybnou efektivitou větrných elektráren a příspěvkem pro obce připomínajícím úplatek.

Jan Zach, který žije u větrné elektrárny v Panenská Rozsíčka na Jihlavsku, se svěřuje: „Je to slyšet asi jako dálnice. Je to takový vytrvalý a přerušovaný tón.“ Vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod Václav Hlaváč dodává: „Troufám si odhadnout, že v současné době se v kraji Vysočina projednávají desítky, spíš stovky takových záměrů na úrovni obcí.“ Ludmila Harantová z Občanského sdružení Krajina pod Javořicí poukazuje na to, že žádný správní orgán nemůže zamezit výstavbě větrných elektráren, a že nejúčinnější je občanský odpor.

Kraji Vysočina chybí koncepce ochrany přírody a krajiny. Také to, podle Občanského sdružení Krajina pod Javořicí, vede k tomu, že se větrníky staví kdekoli. "Návrhy jsou skutečně často

umísťovány do krajinářsky hodnotných a přírodovědně cenných území,„ poznamenává Václav Hlaváč. Mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová podotýká: “Shodou okolností se bude výstavbou a umístěním větrných elektráren v kraji zabývat krajské zastupitelstvo."

Rada Kraje Vysočina navrhuje zastupitelům, aby naléhali na obce a ty aby daleko pečlivěji zvažovaly vydávání souhlasu se stavbou takových elektráren. Krajský stavební odbor nyní rozhoduje o výstavbě dvaceti větrných elektráren v kraji. O tom, jestli přibudou i další, budou zastupitelé rozhodovat v úterý 18. září.