Nad Heřmanickou haldou se kromě dýmu vznášejí otazníky. Ostravská těžební chce zastavit sanaci

Ostravská těžební zvažuje ukončení prací na separační lince Heřmanické haldy. Její těžba je pro firmu neekonomická. Podle společnosti i proto, že je materiál, který je na odvalu uložen, nebezpečnější a více kontaminovaný. Státní podnik Diamo tvrdí, že firma složení haldy před zahájením prací znala. Sanace podle něj bude pokračovat.

Heřmanická halda je velká desítky hektarů a je jednou z největších ekologických zátěží v kraji. „Heřmanický odval je vyvážený historicky za období zhruba 150 let. Je v něm umístěno zhruba 30 milionů tun haldoviny z místních šachet,“ popsal předseda představenstva Ostravské těžební Petr Gřunděl.

Její sanace začala už v roce 2010. Před dvěma lety zahájila provoz speciální linka, která ji měla urychlit. Hlušina z odvalu se na ní třídí na kamenivo a uhlí. „Závazek Ostravské těžební byl vybudovat moderní zařízení, které bude tuto haldovinu zbavovat uhelné složky a vracet materiál zpět na úložné místo, s cílem zajistit, že ten materiál už nebude dál podléhat samooxidačním procesům. To znamená zahoření,“ uvedl Gřunděl.

Na provozu linky firma prodělává

Po dvou letech provozu separační linky jsou zpracovány téměř dva miliony tun materiálu. Provoz ale podle Ostravské těžební není ekonomický. „Pokud by nám byly známy skutečnosti, jaké znečišťující látky heřmanický odval produkuje, nikdy bychom zde homologizační linku nepostavili,“ řekl Gřunděl.

Podle státního podniku Diamo ale složení materiálu v Heřmanické haldě společnost znala. „Materiál je stejný, tak jak sem byl uložen v době, kdy probíhala těžba na dole Rudý říjen, později Heřmanice,“ uvedl ředitel OZ Odra Diamo Petr Kříž.

Heřmanická halda v Ostravě
Zdroj: ČTO/Martin Netočný

Třídicí linka stála 250 milionů korun. Ostravská těžební teď chce, aby ji převzal stát. „Už jsme vyčerpali možnosti. Pro nás je provoz linky ekonomicky neudržitelný,“ dodal Gřunděl. Podle mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánky Filipové je pro stát nejdůležitější v sanaci dále pokračovat, musí se zároveň chovat jako řádný hospodář.

„Odkup homogenizační linky od Ostravské těžební v této souvislosti podle současných informací není nezbytný. U případného odkupu by se musely nejdřív vyřešit technologické a právní nejasnosti, které s danou linkou souvisejí,“ uvedla Filipová.

Sanace haldy potrvá ještě dalších deset až patnáct let. Podle měření zdravotního ústavu při její těžbě nejsou překračovány limity pro znečištění ovzduší ani hodnoty, které jsou ve městě obvyklé.