Kámen po kameni. Experti začali rozebírat obří hořící haldu

Jedna z největších ekologických zátěží ostravského regionu, hořící heřmanická halda, má nejspíš své dny sečteny. Ve druhé polovině března začal zkušební provoz unikátní separační linky. Ta má zpracovat miliony tun těžebního odpadu, který se tam nachází.

Video Začalo rozebírání heřmanické haldy
video

Začalo rozebírání heřmanické haldy

Na rekultivaci místa, kde stále prohořívá uskladněný materiál, se podílí státní podnik Diamo spolu se soukromou společností Ostravská těžební, která linku sestavila. Z odvalu umí vytřídit několik frakcí kameniva a také uhlí, které chce firma následně prodat.

„Zatímco část kameniva půjde na výstavbu cest a do stavebnictví obecně, zbývající část odborníci zpracují při rekultivaci celého území. Uhlí, které tady firma vytěží, je energeticky zpracovatelné s tím, že Ostravská těžební už má koncového zákazníka, který ho chce využít,“ zjistila redaktorka České televize Pavla Daňková.

Na jedné z nejstarších a také největších hald bylo během sta let ukládáno kvalitní koksovatelné uhlí, které je teď získáváno prostřednictvím takzvaných separátorů využívajících fyzikálních vlastností vody. Ve vodním prostředí ke dnu klesá kámen a lehčí uhlí zůstává nahoře a je ho tak možné snadněji oddělit od hlušiny a následně zpracovat.

„V heřmanické haldě ho může být až dvacet procent, toto jsou ale zatím pouze odhady,“ dodala Pavla Daňková.

Unikát, který se začal rodit loni

Speciální separační linka je unikátní nejen v České republice, ale nejspíš i v celé Evropě. Stála téměř 300 milionů korun a třídit materiál z heřmanické haldy má na deset let.

Základní kámen zařízení byl položen loni v červenci. Podle tehdejšího vyjádření zástupců ministerstva průmyslu a obchodu by se na likvidaci haldy mohlo podílet až 100 zaměstnanců, hlavně bývalých horníků z OKD.

Heřmanická halda není jedinou na Ostravsku, která hoří. Po ukončení rekultivace začala nečekaně doutnat i halda Hedvika u Karviné. Místo stromů tady lidé najdou už jen ohořelé pařezy. V kraji hoří ještě odvaly Ema ve Slezské Ostravě. Oba kopce ale dohořívají a nikoho neobtěžují. Halda Ema je naopak vyhledávaným turistickým cílem.

V regionu se nachází kolem 300 hald po hornické činnosti. Sanační práce na hořících haldách budou stát desítky milionů korun. Vzniknout by ale díky nim měla nová pracovní místa. Ta mají být přednostně určena pro zaměstnance propuštěné z OKD.