Zemědělci na Vysočině rozorávají meze a remízky, prý protizákonně

Jihlava - Česká inspekce životního prostředí šetří nezákonné rozorávání mezí a remízků na Vysočině. Podle ochranářů za to můžou zemědělci. Důvodem jsou vyšší dotace z Evropské unie. Čím větší plocha, tím víc peněz. Ministerstvo zemědělství nápravu chystá, ale až na rok 2009.

Takhle vypadá krajina s remízky. A takhle bez nich - rovné lány bez jakéhokoliv přerušení. A právě to je podle ochranářů špatně. „Na to potom doplácí celá řada živočichů. Je prokázáno, že třeba ptáci v zemědělské krajině patří vůbec k nejohroženějším skupinám,“ tvrdí vedoucí Agentury přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě  Václav Hlaváč.  
 
 
Na jedné straně vyplácí agentura ochrany přírody a krajiny zemědělcům peníze na umělé vytváření remízků a mokřin, na straně druhé je zemědělci likvidují. Například v Pozovicích na Jihlavsku zaorají kvůli penězům velmi brzy jedinou mokřinu. „Bude více dotací a my teď půdu ztrácíme. Oni si myslí, že tím půdu asi získáme, ale je to nesmysl.“ je přesvědčen zaměstnanec zemědělského družstva Pozovice Zdeněk Dvořák.   
 
A další příklad: Kožlí na Havlíčkobrodsku. Místo remízků rozoraná půda a zlikvidované keře. Navíc ořezané větve stromů až do výšky šesti metrů.
„Je to vyvoláno nastavením dotačních titulů, které vlastně znevýhodňují zemědělce, kteří mají na pozemcích velké množství mimolesní zeleně“ je přesvědčen Václav Hlaváč. „V době, kdybychom čekali, že dotace budou podporovat šetrnější přístup zemědělců ke krajině, tak se to vlastně zhoršuje,“ konstatuje vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou Jiří Hladovec. „Plánuje se výhled od roku 2009. Legislativa by měla být taková, že zemědělci by měli dostávat dotace i na ty remízky,“ slibuje Petr Vondráček z tiskového odboru ministerstva zemědělství.  
 
Rozorávání remízků a mezí prošetřuje nyní inspekce životního prostředí. V kraji Vysočina hrozí několika zemědělcům až desetitisícové pokuty